Your first EURES job är ett EU-program för att främja yrkesmässig rörlighet. Det ska hjälpa unga EU-medborgare att hitta arbete, lärlingsutbildning eller praktik i ett annat EU-land, i Norge eller på Island samtidigt som det ska hjälpa arbetsgivare att hitta kvalificerade arbetstagare. Det hjälper till att matcha unga arbetssökande med erbjudanden om avlönat arbete i Europa.  Du kan också vara berättigad till ekonomiskt stöd för att gå på intervju utomlands samt kostnader för bl.a. språkkurser, erkännande av kvalifikationer eller flytt utomlands. 

Vad går Your first EURES Job ut på?

Your first EURES Job är ett EU-program, vars syfte är att matcha arbetsgivare med arbetstagare över hela Europa.  Programmet ökar möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att finna kvalificerad arbetskraft inom EU och EES.    

Stämmer följande in på dig:

Är du...

 • I åldern 18-35 år? 
 • Medborgare i ett EU-land, Norge eller Island eller medborgare i ett annat land och lagligt bosatt i ett EU-land, i Norge eller på Island? 
 • Har du svårt att hitta arbete eller utbildning i det land där du bor? 
 • Kan du tänka dig att flytta till ett annat EU-land, Norge, eller Island i minst sex månader för att arbeta, göra praktik eller vara lärling? 

 

… Om detta stämmer överens på dig så kan Your first EURES Job vara den perfekta lösningen!  

Vad får du ut av det?

Som jobbsökande kan du få stöd till följande:

Hjälp inför jobbintervju
Som jobbsökande kan du få stöd till följande:   

Genom Your first EURES Job kan du söka ekonomiskt stöd för att täcka vissa utgifter såsom resekostnader till det EU-land du har fått jobbintervju. Det ekonomiska tillskottet kan variera mellan 100 EUR upp till 350 EUR, men om dina resekostnader är betydligt lägre än ovanstående belopp kan det ekonomiska stödet minskas.  

Följande gäller för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd för resa till jobbintervju:

 • Arbetsgivaren erbjuder ett kontrakt på minst 6 månader och arbetstiden måste vara minst 50% av en normal arbetsvecka, och löner och andra villkor måste motsvara nationell arbetslagstiftning. 
 • Du kan bara få ekonomiskt stöd från antingen arbetsgivaren, andra projektfonder eller Your first EURES Job.   
 • Du kan även få resan betald för en jobbintervju i ditt hemland om det är i anslutning till en rekrytering för jobb i ett annat EU-land, Norge och Island, och om reseavstånden är mellan 50-250km.   
 • Du ska söka bidraget innan din faktiska jobbintervju. Bidraget kommer att betalas ut till dig i efterhand.  
 • Fyll i formuläret, signera och skanna. Du hittar formuläret här.   
 • Bifoga ett dokument från arbetsgivaren som bekräftar att du blivit kallad till jobbintervju, det kan t.ex. vara ett e-postmeddelande eller liknande.  
 • Bifoga även en kopia av: ditt pass, resehandlingar eller bokningsbekräftelse för din resa, examensbevis eller ditt CV samt jobbannonsen men också en utskrift av ditt konto som visar att du är innehavaren av det uppgivna bankkontot.
 • Skicka in blanketten och bifoga dokumentet från arbetsgivaren via e-mail till: JKUyfej@bif.kk.dk
 • Skicka även in en bekräftelse på att du deltog i jobbintervjun. Arbetsgivaren fyller i formuläret. Du hittar formuläret här. 
 • Skanna och skicka in formuläret via e-post till: JKUyfej@bif.kk.dk

Om du vill veta mer kan du mejla: JKUyfej@bif.kk.dk 

Om du vill läsa mer om Your first EURES Job kan du gå in på: www.yourfirsteuresjob.se

 
Hjälp med flyttkostnader

Du kan ansöka om flyttbidrag om du flyttar till ett annat EU-land, Norge eller Island för att börja på ett nytt jobb. Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka några av dina reseomkostnader samt för tillfälligt boende under din första tid i landet. Beroende på vilket land du reser till varierar maxbeloppet från 700 EUR till 1400 EUR. Om dina faktiska kostnader är betydligt lägre än maxbeloppet kommer det ekonomiska stödet att reduceras i enlighet med dina faktiska kostnader.

Följande gäller för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd för flytt:

 

 • Arbetsgivaren erbjuder ett kontrakt på minst 6 månader och arbetstiden måste vara minst 50% av en normal arbetsvecka, och löner och andra villkor måste motsvara nationell arbetslagstiftning.
 • Du kan bara få ekonomiskt stöd från antingen arbetsgivaren, andra projektfonder eller Your first EURES Job.. 
 • Ditt nya jobb innebär att du endast kan vara anställd i ett och samma land och ej utstationerad i ett annat land. 
 • Det ekonomiska stödet kan inte betalas ut retroaktivt om du ansöker om ekonomiskt stöd först i efterhand, alltså efter att du redan har flyttat till det land du ska arbeta i. 

 

Observera att du kommer att behöva betala tillbaka hela beloppet om du väljer att inte börja på ditt nya jobb eller om du bestämmer dig för att säga upp dig från jobbet inom 6 månader utan att ha rimliga och juridiska skäl/anledningar. Om detta händer är det viktigt att informera om det omedelbart.  

 

Hur ansöker du? 

Ansökan måste skickas in innan du lämnar ditt hemland och senast dagen före din första arbetsdag. Du kan ansöka om ersättningsbidrag även om du ännu inte har fått ett anställningsavtal. Det är dock viktigt att formuläret ”Confirmation of employment” skickas till projektet senast 4 veckor efter din första arbetsdag. Du kommer först att få det ekonomiska stödet när projektet mottagit din ansökan.  

 

• Fyll i formuläret, underteckna det. Hitta och öppna formuläret här

• Arbetsgivaren fyller i formulärbekräftelsen på anställningen. Hitta och öppna formuläret här

• Inkludera en kopia av: ditt pass, resedokument eller bokningsbekräftelse, examensbevis eller ditt CV samt vakansmeddelande och utskrift från ditt kontoutdrag som visar att du är innehavaren av det angivna bankkontot. 

• Skanna, signera och skicka det via e-post till: JKUyfej@bif.kk.dk 

Om du vill veta mer så är du välkommen att mejla: JKUyfej@bif.kk.dk 

Läs mer om Your first EURES Job: www.yourfirsteuresjob.se

 

Erkännande av kvalifikationer

Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd för erkännande av kvalifikationer om du flyttar till ett annat EU-land, Norge eller Island och ska börja på ett nytt jobb. Det ekonomiska stödet är högst 400 EUR och kan variera beroende på dina faktiska utgifter. Om dina utgifter är betydligt lägre än maxbeloppet kommer bidraget att reduceras i enlighet med det.  

 

Your first EURES Job utvärderar detta individuellt baserat på din ansökan. Du bör vara medveten om att beslutet inte kan överklagas.   

  

Godkännande av dina examensbevis 

Om du har goda möjligheter att få jobb i ett annat EU-land, Norge eller på Island, och behöver få din yrkesutbildning eller examensbevis erkänd(a) i det land du söker jobb  kan du ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka dessa kostnader. Det kan till exempel vara utgifter i samband med bedömning, översättning och erkännande av din utbildning/examensbevis samt administrativa kostnader/förfaranden i det aktuella landet. Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för dina utgifter efter att du har skickat in din ansökan till den ansvariga myndigheten.  

  

Hur man ansöker 

Din ansökan måste godkännas av projektet innan godkännandeprocessen påbörjas. 

 • Fyll i formuläret, signera det. Hitta och öppna formuläret här
 • Skanna, signera och skicka det via e-post till: JKUyfej@bif.kk.dk    

 

Om du vill veta mer så är du välkommen att mejla: JKUyfej@bif.kk.dk 

Läs mer om Your first EURES Job: www.yourfirsteuresjob.se

 

Hjälp med språkkurser

Du kan också ansöka om att få ekonomiskt stöd för att täcka en del av dina utgifter för språkkurs i ett annat EU-land, Norge eller Island dit du flyttar för att arbeta. Det ekonomiska stödet är ett maxbelopp på 2 000 euro för språkkursen du har sökt. Om din faktiska kostnad är betydligt lägre än maxbeloppet kommer det ekonomiska stödet att reduceras i enlighet med det.  

  

Your first EURES Job utvärderar detta individuellt baserat på din ansökan. Observera att detta beslut inte kan överklagas. 

 

 

Hjälp att delta i språkkurs

Om du har fått ett jobb, är i förväg vald eller har goda möjligheter att hitta ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du ansöka om att få ekonomiskt stöd för att täcka en del av dina utgifter för språkkurs. Du får endast ekonomiskt ersättning efter språkkursen är avslutad och du har fått ett diplom/certifikat som bekräftar ditt deltagande. För att få ekonomiskt stöd måste du skicka in ditt certifikat/diplom samt ett skriftligt kvitto till ”Your First EURES-job”.  

 

Hur man ansöker 

Din ansökan måste godkännas av projektet innan du startar en språkkurs. 

 • Fyll i formuläret, signera det. Hitta och öppna formuläret här
 • Skanna, signera och skicka det via e-post till: JKUyfej@bif.kk.dk 

 

Om du vill veta mer så är du välkommen att mejla: JKUyfej@bif.kk.dk 

Läs mer om Your first EURES Job: www.yourfirsteuresjob.se

 

Vad ska jag göra först?

Det allra första du behöver göra är att kontakta din lokala EURES-rådgivare. Kom ihåg att söka i både land och region! 

Hitta din lokala rådgivare här

Rådgivarens uppgift är att vägleda dig om EURES, mobilitet och ansökningsprocessen, inklusive screening av jobbet du söker stöd för. Screening handlar om att kontrollera att företaget erbjuder ordnade arbetsvillkor. De kan göra denna screening i samarbete med våra EURES-kollegor runt om i Europa. 

 

 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.