Att skriva CV och personligt brev är en stor utmaning oavsett utbildning och arbetslivserfarenhet. Det finns lika många varianter av CV:n och personliga brev som det finns människor på denna jord.

På Nordisk Joblösning får vi ofta frågan: - Hur ska jag ta mig an jobbsökandet? Många undrar också hur den perfekta CV:n och personliga brevet ser ut. Låt oss vara ärliga: Det finns ingen perfekt CV eller personligt brev.

På den här sidan har vi dock samlat några av de tips och tricks som många års löpande dialog med arbetssökande, a-kassor, fackföreningar och inte minst arbetsgivare har resulterat i. När allt kommer omkring finns det faktiskt några gemensamma nämnare att utgå ifrån, oavsett utbildningsbakgrund och erfarenhet.

 Mall för CV  Mall för personligt brev

Det skarpa personliga brevet

Som nämnts tidigare, finns det inget konkret facit på hur man skriver en bra CV och personligt brev. Men ett tips, eller snarare en av grundstenarna, är att alltid utgå ifrån hur du bäst kan bidra till företaget/organisationen. Här är några tips:

  • Visa värde: Syftet med en jobbansökan är att få arbetsgivaren att bjuda in dig till en intervju. Det är därför viktigt att din ansökan genomsyras av vad du kan bidra med för värde om du skulle få jobbet.
  • Tydlighet: Nyckelordet är tydlighet. Forskning visar att arbetsgivaren läser din ansökan ytligt, vilket innebär att din jobbansökan måste vara lättöverskådlig för att arbetsgivaren ska kunna hitta de viktigaste punkterna i din ansökan. 
  • Förberedelse: För att arbetsgivaren ska ha en konkret anledning att läsa vidare på din ansökan bör du redan i den inledande paragrafen förklara vad som motiverar dig att söka den specifika positionen. Berätta varför du vill arbeta där och varför du tycker att jobbet låter spännande. Var noga med att referera till den specifika positionen.
  • Vem är du? Presentera dig själv, men gör inte misstaget med att specifikt lista vad du har gjort tidigare, detta ska istället framgå i ditt CV.
  • Personliga kompetenser: Kom ihåg att beskriva vem du är som person – inte bara professionellt, men också privat.
  • Exempel: Det är viktigt att du ger konkreta exempel på hur du tidigare har löst liknande uppgifter. Det räcker inte med att bara skriva att du är bra på någonting –  du måste visa hur du har genomfört uppgifterna.
  • Korrekturläsning: Se till att det inte finns några stavfel eller grammatiska fel. Ta dig tiden att läsa igenom din ansökan innan du faktiskt skickar in den.