Targeted Mobility Scheme (TMS) är ett initiativ från EU för rörlighet på arbetsmarknaden och riktar sig till dig som är arbetssökande och över 35 år. Programmet kan ses som en förlängning till programmet Your First EURES job (YfEJ) som riktar sig till arbetssökande mellan 18-35 år. TMS kan hjälpa dig att hitta ett jobb, praktik eller lärlingsplats i ett annat EU land. Inom ramen för programmet erbjuds du både finansiellt stöd och guidning i ditt jobbsökande men även handledning och hjälp när du väl har landat jobbet!

Vad går Targeted Mobility Scheme ut på?

Programmet gör det enklare för jobbsökande och arbetsgivare att hitta kvalificerad arbetskraft inom EU. Syftet med TMS är att kostnadsfritt matcha arbetssökande, framför allt arbetslösa, med erbjudanden om avlönad anställning runtom i Europa. Programmet är tillgängligt för arbetssökande med olika utbildningsnivåer och/eller arbetslivserfarenhet. 

Vad är kraven?

Dessa är kraven (gäller både TMS och YfEJ):

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • ansökan måste skickas senast en dag före den arbetssökande lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet
 • ansökan kan inte skickas efter att den arbetssökande har flyttat till det nya landet, det går inte att söka i efterhand
 • jobbet måste vara i minst 6 månader och den arbetssökande förväntas stanna hela perioden
 • arbetstid ska vara minst 50 procent av den normal veckoarbetstid
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, i det EU-land, Norge eller Island
 • får inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet
 • inte berättigad att söka om anställningen är i ett land men jobbet utförs i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare

Viktigt att tänka på…

Om du av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnat jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl så är du återbetalningsskyldig för hela beloppet. Om detta sker så måste du snarast kontakta din EURES rådgivare.

Vad kan jag få ut av TMS programmet?

Som arbetssökande kan du få stöd till följande:

Ersättning för resekostnader till första jobbintervjun

Genom TMS kan du söka ekonomiskt stöd för att täcka vissa av dina utgifter om du har blivit kallad till jobbintervju i ett annat EU-land. Det ekonomiska stödet är mellan 100 och 350 euro beroende på antal km, därefter är det ett tillägg på EUR 25 per dag om du behöver övernatta. Om kostnaderna är betydligt lägre än ovanstående belopp så kan det även reduceras. Om resan är kortare än 50 km så betalas ingen ersättning.

Ersättning för resa till intervju (resa+ boende):

Om resan är kortare än 50 km så får man ingen ersättning

50 km-250 km = 100 euro

250–500 km = 250 euro

Och över 500 km = 350 euro

Bosättningsstöd

Som arbetssökande kan du ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka eventuella flyttkostnader när du flyttar till ett annat EU land för att arbeta. Beroende på vilket land du flyttar till varierar maxbeloppet från 700 till 1400 EUR. Tänk på att du måste skicka in din ansökan innan flytt och jobbstart! Observera att du inte kan få ”dubbelt stöd”, dvs det är inte möjligt att bevilja stöd för samma sak från arbetsgivaren. Om du vill ansöka om stöd genom TSM/YfEJ måste du då välja bort stöd från din arbetsgivare. 

Här är exempelvis hur mycket du kan få när du vill flytta till ett annat nordiskt land. Flytta till…

Sverige = 1200 euro

Finland = 1200 euro

Danmark = 1400 euro 

Norge = 1400 euro

Island = 1040 euro

Familjestöd: rekryterade kandidater kan också ansöka om stöd för medflyttande partner/maka/make och barn för bosättning i det nya arbetslandet.  Det ekonomiska stödet per familjemedlem är lika stort som stödet för bosättning, dvs exempelvis 1400 EUR per familjemedlem om du flyttar till Norge.

Hur går jag till väga?

Det första steget är att kontakta din EURES rådgivare. Din EURES rådgivare kommer att ge dig en checklista med allt du behöver tänka på samt de blanketter som du måste fylla i.

 1. Fyll i ansökningsblanketten med all efterfrågan information (relocation allowance application).
 2. Blanketten måste skrivas ut och skrivas på för hand och sedan skannas in.
 3. Bifoga de efterfrågade dokumenten:
 4. Resehandlingar
 5. ID
 6. Kopia av CV, diplom, examensbevis
 7. Kopia av jobbannonsen
 8. Maila din ansökan och de bifogade dokumenten till antingen Arbetsförmedlingen i Sverige på följande mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TMS/YfEj kommer att be arbetsgivaren att skicka in en skriftlig bekräftelse av anställningen, Confirmation of employment, senast fyra veckor efter att anställningen har startat. Ekonomiskt stöd kan inte garanteras förrän de har tagit emot bekräftelse från arbetsgivaren.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Språkkurs

När du har blivit erbjuden jobb i ett annat EU land så kan du kan även ansöka om att få ekonomiskt stöd för en språkkurs. Det ekonomiska stödet består av ersättning för utlagd kurskostnad upp till max 2000 euro. Ersättning kan betalas ut efter godkänd och avslutad språkkurs och där dokumentation finns som styrker detta som kurscertifikat, faktura på kurskostnad och kvitto. Ansökan ska skickas i god tid, helst två veckor före kursstart och tänk på att ansökan måste vara godkänd av TMS/YfEj innan språkkursen startar.

Översätta och erkännande av kvalifikationer

Om du har blivit erbjuden ett jobb eller är i en urvalsprocess där du bedöms ha goda möjligheter att få jobbet och behöver få dina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan du ansöka om ekonomiskt stöd. Det kan exempelvis röra sig om bestyrkta kopior och/eller översättningar, övervakad praktik etc.

Du kan som mest få 400 EUR men beloppet varierar beroende på dina faktiska utgifter. Om dina utgifter är betydligt lägre än maxbeloppet kommer bidraget att reduceras i enlighet med det. Du kan söka om det ekonomiska stödet efter att du skickat din begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet. Återigen så är det bara själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, de kompletterande underlagen kan skickas i efterhand.

Kompletterande stöd för intervju och flytt

Sist men inte minst, om du som arbetssökande har särskilda behov som innebär extra kostnader för en intervjuresa och/eller bosättningsresa (relocation) så kan du ansöka om ett kompletterande ekonomiskt stöd. Om du har ett funktionshinder, eller kommer från en missgynnad social/ekonomisk/utbildningsbakgrund så kan du få ett stöd på upp till 500 EUR för att täcka extra kostnader. Exempel på vad stödet kan bidra till att täcka är transport av en rullstol, guidehund eller reskostnad för en stödperson.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.