Norge

Skatt

Grundregeln är att du betalar skatt i det land du arbetar men det finns undantag vid kortvariga perioder med arbete i ett annat land. Om du bor i ett land och arbetar i ett annat skulle du kunna vara skattepliktig i två länder men det nordiska dubbelbeskattningsavtalet förhindrar dubbelbeskattning. Du kan vara skattemässigt bosatt och fullt skattepliktig i Norge eller så kan du vara begränsat skattepliktig. Det kan ha betydelse för beskattningen om du är utstationerad av din arbetsgivare, bor i en gränskommun eller arbetar i flera länder samtidigt.

Du kan hitta mer information om skatt i Norge och Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax och hos den norska skattemyndigheten Skatteetaten.

Skatteprocent i Norge

Skatteprocenten är i snitt 22% (undantaget 18,5% i Finnmark och Nord-Troms) på den ordinarie inkomsten (2020) och du betalar 8,2% av bruttokosten till Folketrygden (socialförsäkring).

Alla är berättigade till ett grundavdrag på 53 150 NOK för enskilda personer eller 78 300 NOK för makar. Dessutom ges ett ”minimumavdrag” på 44% (minimum 31 800 NOK och maximalt 94 750 NOK). Både minimumavdraget och grundavdraget kan komma att minska i förhållande till hur många månader du har vistats i Norge under ett år.

Du kan räkna ut vad du ska betala i skatt här.

Socialförsäkring i Norge

I Norge beskattas inkomst och förmögenhet. Du hittar mer information om inkomstskatt, förmögenhetsskatt och sociala avgifter Nordisk eTax. Om du arbetar i Norge gäller i huvudsak att du betalar skatt på din lön i Norge. Din arbetsgivare begär ditt skattekort elektroniskt från Skatteverket. Du får ett meddelande om skatteavdrag (skattetrekksmelding) med information om din skattsedel. Meddelandet skickas till den adress du har angett till det nationella registret.

Om du inte är registrerad i Norge eller har ett norskt personnummer måste du ansöka om en skattsedel på skattekontoret. Du kan hitta mer information om detta hos Skatteetaten.

Full skatteplikt i Norge

Du blir skattemässigt bosatt i Norge från och med det inkomstår då du har vistats i Norge i mer än 183 dagar under en 12 månaders period eller 270 dagar under 36 månader. Om vistelsen sträcker sig över flera år kan du i genomsnitt stanna i Norge i upp till 90 dagar utan att bli skattemässigt bosatt i landet. Du kan hitta mer information om full skatteplikt i Norge på Nordisk eTax

Avdrag

Standardavdraget för utländska lönmottagare är 10% av bruttoinkomsten och kan uppgå till högst 40 000 NOK av din bruttoinkomst. Observera att standardavdraget inte automatiskt beviljas, men att du själv måste göra anspråk på det när du fyller i den norska skattedeklarationen. Läs mer om skattevillkor för utländska lönemottagare och standardavdrag hos Skatteetaten.

Checklista

Nordisk Joblösning hjälper dig både före, under och efter din vistelse i Norge. Nedan finner du praktiska upplysningar om vad du behöver göra för att komma in på den norska arbetsmarknaden på rätt sätt.

Personnummer

Först och främst måste du skaffa dig ett norskt personnummer. Du kan varken få skattsedel, bankkonto eller mobilabonnemang förrän det är på plats.

Personnummer skaffar du genom ett personligt möte på ett norskt skattekontor dit du tar med dig ditt anställningsavtal, pass och hyreskontrakt. Du registrerar samtidigt din adress och folkbokförs i Norge. Vi rekommenderar att du åker till Norge några dagar innan du börjar jobba och ordnar med detta.

Ska du vistas i Norge mindre än sex månade ska du ha ett D-nummer. D-nummer är ett tillfälligt personnummer som behövs för att kunna bli folkbokförd i Norge och för att kunna skaffa en skattsedel och därmed få din lön utbetalad.

Läs mer om personnummer på Norgeprojektets hemsida.

Bankkonto

När du har fått ett norskt personnummer kan du upprätta ett norskt bankkonto. När du har fått ditt norska personnummer och en bekräftelse på att du har en adress i Norge besöker du valfri bank och upprättar ett konto.

Tips: Om du öppnar ett konto hos Swedbank eller Nordea kan du överföra pengar till Sverige gratis förutsatt att du redan har ett bankkonto hos samma bank i Sverige.

Skattsedel

De nordiska länderna utbyter skatteinformation med varandra, så du behöver inte oroa dig för dubbelbeskattning. Du får skattsedeln när du registrerar dig på skattekontoret för att få ditt personnummer.

När du har skattsedel och bankkonto på plats kan din arbetsgivare börja betala ut din lön.

Telefonabonnemang

Om du vistas i Norge under en längre tid kan det vara värt att skaffa ett norskt telefonnummer. Det är lika enkelt att upprätta som i Sverige, men du måste ha ditt bankkonto och personnummer på plats först.

Tips: Om du väljer ett abonnemang från Telia eller Telenor kan du ringa till Sverige utan att betala extra.

Besök också Grensetjänsten för kompletterande information om vad som behöver göras och i vilken ordning när du väl kommit i arbete i Norge. Grensetjänsten erbjuder sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer för gränsöverskridande aktiviteter. 

 

Arbetslöshetsersättning

Du har möjlighet att ta din svenska arbetslöshetsersättning med dig till Norge. Kontakta din a-kassa angående detta.

Det finns ett avtal mellan EES-länderna (inklusive Norge) om att EES-medborgare kan överföra försäkringsperioder från ett EES-land till ett annat. Om du är arbetslös kan du under vissa förhållanden ansöka om arbete i upp till 13 veckor i ett annat EES-land och samtidigt få din svenska arbetslöshetsersättning utbetalad direkt från din svenska arbetslöshetsförsäkringskassa. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning inkluderar:

  • Du är medborgare i ett EES-land
  • Du är medlem i en svensk a-kassa
  • Du bor och befinner dig i Sverige på avresedagen
  • Du har rätt till arbetslöshetsersättning och har varit registrerad på arbetsförmedlingen i minst fyra veckor (det finns dock undantag för de fyra veckorna, till exempel om du har en speciell anslutning till landet etc.)
  • Du måste registrera dig på den norska arbetsförmedlingen - NAV - i Norge
  • Du måste ansöka om arbetslöshetsersättning hos din a-kassa innan du reser.

Om du blir kallad till intervju i Norge har du möjlighet att resa i upp till 5 dagar medan du bibehåller din arbetslöshetsersättning.

Krav

Det måste röra sig om en faktisk anställning (det är inte tillräckligt med registrering i ett bemanningsföretag).

Innan avresan måste du kontakta din a-kassa och genom dokumentation styrka att du har kallats på intervju samt uppvisa en resplan eller på annat sätt styrka att du kan ta dig fram och tillbaka inom tidsfristen.

Du måste också informera arbetsförmedlingen om detta.

Norsk arbetslöshetsersättning

Om du arbetar i Norge ska du som regel vara registrerad hos en norsk a-kassa. I Norge finns ett obligatoriskt försäkringssystem, som alla täcks automatiskt av så snart de börjar arbeta i Norge och betalar skatt. Det norska systemet kallas för Folketrygden. Detta innebär att du måste välja bort din svenska arbetslöshetskassa när du är säker på att du omfattas av Folketrygden i Norge.

Om du har varit medlem i en svensk a-kassa innan du åkte till Norge

Då bör du vara medveten om att om du blir arbetslös i Norge kan dina arbetsperioder och tjänade arbetslöshetsförmåner i Sverige och från olika EES-länder inkluderas i din intjäningsrätt till arbetslöshetsersättning/förmåner i Norge.

Du kan ansöka om norsk arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös i Norge. Om du inte har tjänat tillräckligt (rätten till arbetslöshetsersättning beräknas på grundval av inkomst i NOK/SEK ) i Norge för att ha rätt till norsk arbetslöshetsersättning, kan du i vissa fall inkludera dina dokumenterade tidigare arbetsperioder och arbetslöshetsförsäkringar i andra länder och därmed få rätt till arbetslöshetsersättning i Norge.

Folketrygden täcker också andra former av social trygghet i tillägg till arbetslöshetsersättning. Läs mer här!

Läs mer om dina rättigheter, oberoende av om du är medlem i en svensk a-kassa, på grensetjänstens webbplats.

Pension

Du tjänar i regel pension i det land vars socialförsäkringssystem du täcks av eller har omfattats av. I Norge är pensionen tredelad och en åtskillnad görs mellan:

  •  Allmän pension från Folketrygden
  • Tjänstepension eller "avtalspension" (AFP) från arbetsgivaren
  • Eget pensionssparande

Allmän pension från Folketrygden i Norge

För att ha rätt till  allmän pension från Folketrygden i Norge måste du ha bott i Norge minst 3 år efter 16 års ålder. Du kan alltså få allmän pension från Norge om du har varit medlem i Folketrygden i minst tre år eller har haft pensionsgrundande lön i Norge. Som regel måste du fortfarande vara medlem i Folketrygden för att ha rätt till nationell pension från Norge. Om du bor i ett annat nordiskt land men har bott i Norge under en kort period kan du ha rätt till pension från Norge.

Läs mer om din pension på NAVs hemsida eller på Grensetjänsten

Avtalspension (AFP) och annan pension från arbetsgivare

De flesta arbetsgivare är skyldiga att betala pension till sina anställda. Om du har arbetat i Norge kan du därför ha intjänat pension genom nuvarande eller tidigare anställning. Du bör kontakta din nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att ta reda på vilka pensionsplaner du omfattas av.

Läs mer om AFP på NAVs hemsida.

Eget pensionssparande

Privat sparande kan också ingå i din pension. Det finns olika sätt att spara och det finns olika lösningar inom pensionssparande, ta reda på vad som passar dig bäst. Vissa typer av sparande är låsta och kan endast betalas ut vid en viss ålder medan andra är olåsta.

Pension intjänad i andra länder

När du har tjänat pension i flera EES-länder finns det ett avtal mellan länderna (EES-avtalet) som gör det möjligt att samla pensioner och pensionsrättigheter från flera länder, så att du kan få pension från vart och ett av dessa länder på basis av hur länge du har varit medlem och hur mycket pension du har tjänat i de olika länderna. Det finns olika priser och åldersgränser i varje land, så kontakta myndigheterna i de länder där du har betalat till pension för få veta mer.

 

Boende

Utländska medborgare och personer som bor utomlands kan fritt köpa bostad eller fastighet i Norge. Du bör dock vara medveten om att det ställs krav på bostads- och driftsplikt för vissa typer av fastigheter. Det rör sig framförallt om fastigheter i populära semesterområden samt lantegendomar. Dessutom kan ärftlig odlingsrätt knytas till mark. Detta innebär att du kan förlora rätten till en egendom till en person som har odlingsrätt. Detsamma gäller för köp av bostadsrätt där en annan person kan ha företrädesrätt. Skulle detta vara fallet så meddelas du innan du ingår ett avtal och du får alltid dina pengar tillbaka.

De största sidorna som förmedlar hyreslägenheter och rum i Norge är finn.no och hybel.no. Utöver det så kan man kika på de lokala facebooksidorna som kan lägga ut för privat uthyrning. Osloguiden.se har mycket nyttig information om att finna bostad i Oslo och Norge.

Läs mer om reglerna och omständigheterna för att hyra/äga bostad i Norge på Info Nordens hemsida

Om du har frågor angående boende är du alltid välkommen att höra dig till vårt sekretariat på Nordisk Joblösning. Kontakta info@nordiskjobstart.org

Lön och anställningsvillkor

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal oavsett anställningens längd och arbetsuppgifter.

Anställningsavtalet måste innehålla arbetsgivarens och arbetstagarens förpliktelser och olika praktiska frågor, till exempel: anställningsperiod och lönevillkor. Du rekommenderas att inte börja arbeta förrän du har fått och accepterat villkoren i anställningsavtalet.

Som regel regleras inte lönerna i lag, och det finns därför ingen allmän minimilön.

Många organisationer har ingått kollektivavtal som är ett avtal om löner och andra rättigheter mellan arbetsgivarförbundet och fackföreningarna. Om du är anställd i en organisation som har ingått ett kollektivavtal täcks du också av det.

Semesterlagen garanterar alla minst 25 arbetsdagars semester varje år

Semesterdagar är vardagar, inkl. lördagar, medan söndagar / helgdagar inte räknas som semesterdagar. Semesterersättning tjänas året före utbetalning (semesterår).

Om du har en tidsbegränsad anställning, kom ihåg att se till att du får din semesterersättning tillsammans med din sista lön.

Läs mer om dina rättigheter som anställd på Info Nordens hemsida

Auktorisering av utbildning

Innan du börjar arbeta i Norge bör du kontrollera om det kräver godkännande av din utbildning.

Det finns flera auktoriseringskontor i Norge som ger auktorisering och som behandlar ansökningar inom olika discipliner (behandlingstid cirka fyra veckor inom de flesta discipliner). Det är viktigt att du får din utbildning godkänd innan du börjar arbeta.

Ett reglerat yrke innebär att myndigheterna kräver minimikvalifikationer enligt lag eller förordningar innan du får arbeta och / eller använda en viss titel.

Du kan läsa mer om vilka yrken som regleras av lagen och vilka steg som krävs för att auktorisering ska slutföras. Läs mer på Nokuts hemsida.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Du kan ansöka om auktorisering och licens hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell.

På hemsidan kan du hitta ansökningsformuläret och se vilka yrkesgrupper som behöver auktorisering. Observera att det kostar NOK 1665, - och att det är en behandlingstid på ca. 6 veckor.

Norge är indelat i fyra regionala sundhedsmyndigheder (hälsomyndigheter): Helse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-Norge och Helse Nord

Var och en av dessa hälsomyndigheter ansvarar för driften av sjukhusen i de berörda områdena. På de enskilda hälsomyndigheternas webbplatser kan du hitta en översikt och länkar till de olika sjukhusen. Dessutom finns information tillgänglig för arbetssökande.

Läs mer om processen och reglerna på Info Nordens hemsida

Medborgare från länder utanför EU och EES

Om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig. 

Uppehållstillstånd i ett nordiskt land ger inte automatiskt rätt att uppehålla sig i ett annat nordiskt land. Du måste kontrollera med migrationsmyndigheten i det land du ska flytta till om du kan flytta dit. 

Läs mer hos UDI.

Ta med djur

När du har varit på semester i utlandet och ska tillbaka till Norge, blir ditt husdjur behandlat på samma sätt som om du hade importerat ett djur till Norge från det land du har varit i. Det är därför viktigt att du planerar resan i god tid och grundligt sätter dig in i reglerna som du tänker åka på semester till. ID-märkning, vaccination mot rabies och en kur mot bandmask är några av de krav som ska uppfyllas när du tar med dig djur till Norge från utlandet. Nedan finner du mer information om regler gällande medtagande av djur. Det är Mattilsynet som har hand om lagstiftningen kring medtagande av djur till Norge, läs mer om reglerna på deras hemsida.

Regler för att ta med bil till Norge

Som huvudregel ska ett fordon vara registrerat i det land som ägaren bor i, men du i vissa fall använda ett utlandsregistrerat fordon i Norge. Om du bor i Norge ska du ansöka om förartillstånd för användning av en utlandsregistrerad bil. Detta gäller alla former av fordon, också släpvagnar och husvagnar. Personer som är permanent bosatta i utlandet, eller som uppehåller sig tillfälligt i Norge, kan använda utlandsregistrerade fordon i Norge. Detta gäller primärt personer som:

-          Pendlar till Norge

-          Arbetar i utlandet

-          Bor tillsammans med sin make/maka eller barn under 18 år i utlandet, eller uppehåller sig i Norge som turist

Personer som är permanent bosatta i Norge bör som utgångspunkt inte köra ett utlandsregistrerat fordon i Norge. Det finns dock några enstaka undantag.

Om du ska uppehålla dig i Norge i mindre än ett år kan du använda ett utlandsregistrerat fordon utan att ansöka om förartillstånd. Du ska dock kunna påvisa att uppehället inte överstiger ett år från inresetidspunkten. Med inresetidspunkt menas den tidpunkt så du reser in i Norge, och inte den tidpunkten du för in fordonet i landet.

Läs mer om användning av utlandsregistrerad bil i Norge här.

Om jag flyttar till Norge permanent och tar med bilen?

Om du tar med ett utlandsregistrerat fordon när du flyttar till Norge, ska du importera fordonet och betala tull och avgifter. Detta gäller oavsett vilket medborgarskap du har och var du flyttar från. Hos Skattestaten kan du hitta information om vad du ska göra när du importerar ditt fordon till Norge.

Förskola

Barn som är mellan ett och fem år kan gå på förskola. Förskola är ett frivilligt erbjudande, där barnen kan vara medan föräldrarna arbetar eller studerar. Kommunerna ansvarar för förskolorna i Norge, men det finns också privata alternativ. Barn som ska gå på förskola i Norge ska vara folkbokförda i Norge. Barnen har rätt till en förskoleplats i deras hemkommun, om de söker innan en deadline som fastställs av kommunerna. Barn som fyller ett år senast slutet av augusti det året de söker en dagisplats, har rätt till en dagisplats från augusti. Om Barnet fyller år i september, oktober eller november det år de söker dagisplats, så har de rätt till en plats innan slutet av barnets födelsemånad. Om man uppehåller sig tillfälligt i Norge ska man kontakta kommunen eller en privat förskola och fråga om eventuella lediga platser.

Läs mer om förskola och föräldrapeng på infonordens hemsida.

Föräldraledighet

Föräldrar har rätt till föräldraledighet i sammanlagt 12 månader i förbindelse med och efter förlossningen. Dessa månader omfattar bland annat moderns rätt till föräldraledighet i upp till 12 veckor under graviditeten och sex veckors ledighet som är öronmärkta för modern efter förlossningen.

Du ska söka om föräldraledighet hos arbetsgivaren senast tre månader innan din föräldraledighet ska börja.

Utöver de första 12 månaderna har föräldrarna rätt till ett års föräldraledighet vardera per barn. Denna ledighet ska avhållas omedelbart efter det första året. Om du är den enda försörjaren har du rätt båda åren själv. Även andra personer som passar barnen kan ha rätt till föräldraledighet.

Adoptivföräldrar och fosterföräldrar har också rätt till föräldraledighet från den tidpunkt som omsorgen av barnet påbörjas. Rätten till föräldraledighet gäller dock inte vid styvbarnsadoption eller om barnet är över 15 år.

Tvister om rätt till föräldraledighet ska avgöras i det så kallade "Tvisteløsningsnemnda".

De flesta som har rätt till föräldraledighet i Norge har också rätt till föräldrapenning som ska säkra din inkomst under föräldraledigheten. För att ha rätt till detta ska du uppfylla en rad krav. Du kan läsa mer i länken härunder. Du kan också ha rätt till oavlönad eller avlönad graviditetsledighet under delar av graviditeten, om du har behov för det.

En löntagare som är gravid har dessutom rätt till betald ledighet i förbindelse med graviditetskontroller och undersökningar.

Läs mer utförligt om föräldraledighet, bidrag och socialförsäkring här.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.