Danmark

Skatt

För att kunna betala skatt i Danmark behöver man ha ett så kallat CPR-nummer (danskt personnummer). Du ansöker på olika sätt beroende på om du ska pendla eller flytta till Danmark.

Om du ska flytta till Danmark kan du läsa mer om hur du går tillväga under rubriken Folkbokföring

Om du ska pendla till Danmark är det viktigt att du får ditt anställningskontrakt innan du ansöker om ett CPR-nummer. Vid sådana tillfällen kan den danska skattemyndigheten SKAT godta ett preliminärt avtal så länge det innehåller rätt information. 

Du kan fylla i en ansökan om CPR-nummer både online och fysiskt. Blanketten finns på SKATs hemsida.

Förutom anställningskontraktet måste du även bifoga samtliga dokument:

 • Pass eller nationellt ID-kort
 • Uppehålls- eller arbetstillstånd (Om du kommer från ett land utanför EU/ EES)
 • Personbevis eller familjebevis (om du är gift)

Din ansökan om CPR-nummer behandlas tidigast 60 dagar innan din första arbetsdag, och Skattestyrelsen kan utfärda ett personnummer till dig tidigast 21 dagar innan din första arbetsdag.

Helt eller begränsat skattskyldig

Oavsett om du väljer att flytta eller pendla till Danmark är du fortfarande skattskyldig i Danmark,  du kan vara antingen fullt eller begränsat skattskyldig.

I allmänhet är du helt skattskyldig om du:

 • Bor permanent i Danmark
 • Bor i Danmark i minst 6 månader i följd
 • Sänds ut på uppdrag utomlands av en dansk myndighet, kommun eller stat

Du är begränsat skattskyldig om du:

 • Arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare men bor i ett annat land (i detta fall beskattas inkomsten från den danska arbetsgivaren i Danmark när arbetet utförs i Danmark)

Kom ihåg att du med stor sannolikhet är helt skattskyldig i det land du är permanent bosatt i trots att du är begränsat skattskyldig i Danmark. Du ska nämligen alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.  

Beräkning av skatt och avdrag

I Danmark dras skatt av på bland annat personlig inkomst så som lön, pension, värdesaker, olika personliga tillgångar och kapitalinkomst från ränta eller uthyrning av egendom. Du kan få avdrag för fackförenings- och a-kasseavgifter, liksom utgifter i samband med arbetsresor till exempel.

Läs mer om avdrag här. 

För övrigt beräknas din skatt utifrån information från din arbetsgivare, realkreditinstitut och din egen information i Tast-Selv funktionen på SKATs hemsida. Kom ihåg att justera din information om något ändras - till exempel bostadsköp, äktenskap med mera.

Läs mer om de danska skattefrågorna för nordiska medborgare på Nordisk eTax och Info Norden samt på SKATs hemsida. 

Checklista

Det finns ett antal saker som bör göras när man har fått jobb i Danmark. Det är även rekommenderat att göra dessa saker i rätt ordning. En tumregel kan vara att följa ordningen här nedan:

 1.  Anställningsavtal: Det krävs att du har ett anställningsavtal innan du kan ansöka om ett danskt personnummer (CPR-nummer). Glöm inte att dubbelkolla vad kontraktet säger gällande att arbeta i flera länder, pension och föräldraledighet.

 2. Ansök om skattekort och personnummer: I Danmark kallas personnummer för CPR-nummer (Central Person Register) och fungerar som ett slags preliminär självdeklaration. Du använder samma formulär för både ansökan om CPR-nummer samt skattekort. Om din situation förändras kan du alltid gå in och uppdatera informationen du angett.

 3. Hälsokort: I samband med din CPR-ansökan får du även ett så kallat sundhedskort (hälsokort) som används vid besök hos din läkare. Om du däremot pendlar till Danmark för att arbeta, måste du ansöka om ett särskilt hälsokort för att få tillgång till den danska vården. Du kan göra det här. 

 4. Bankkonto och NemID: För att din lön ska betalas ut till dig är det viktigt att öppna ett danskt bankkonto eller alternativt ett specifikt pendlarkonto hos din svenska bank. Det är viktigt att registrera ditt konto som NemKonto för att de danska myndigheterna ska kunna göra offentliga överföringar. NemID fungerar som en digital signatur (precis som den svenska versionen av BankID). Denna digitala signatur kan du få via din danska bank,  hos ett Borgercenter eller hos International House Copenhagen om du bor i Köpenhamn. NemID används också för att logga in på olika hemsidor.
 5. A-kassa: Om du arbetar i Danmark bör du registrera dig hos en dansk A-kassa. Det är viktigt att du registrerar dig hos en dansk A-kassa samma dag som din första arbetsdag och se till att ditt danska medlemskap tar över ditt svenska medlemskap. Om du är osäker på vilken A-kassa du ska välja, kan du se de olika alternativen här
Arbetslöshetsersättning och A-kassor

Om du arbetar i Danmark, är det i de flesta fall de danska reglerna för socialförsäkring som gäller för dig. Det betyder att du ska anmäla dig till en arbetslöshetskassa (a-kassa) för att vara arbetslöshetsförsäkrad.

I Danmark är det frivilligt att vara medlem i en a-kassa, men de flesta väljer att vara det eftersom medlemskapet ger ekonomisk säkerhet om man blir arbetslös. Dessutom får man göra avdrag på skatten för medlemsavgiften.

Du kan vara antingen heltidsförsäkrad eller deltidsförsäkrad. Det kostar mer att vara heltidsförsäkrad, men i gengäld får du utbetalt mer i dagpenning om du blir arbetslös.

Danska A-kassor kan hjälpa till med:

•             Utbetalning av dagpenge (arbetslöshetsersättning), feriedagpenge (semesterersättning när man får utbetalt a-kasseersättning) och så kallat efterløn

•             Samtalsvägledning

•             Kontakt till Jobcentre (danska motsvarigheter till Arbetsförmedlingen)

•             Uppsökande arbete för att hjälpa arbetslösa till anställning

Om du arbetar i Danmark är det en dansk a-kassa du måste vara medlem i. Det finns ett stort utbud av danska a-kassor med varierande priser och erbjudanden. Du hittar en översikt här.

Tänk på att när du byter a-kassa är det viktigt att ditt nya medlemskap övergår direkt från ditt tidigare medlemskap.

Du ska själv ta kontakt med en a-kassa för att bli medlem. Se info om A-kassor här.

Om du börjar arbeta i Danmark eller av någon annan orsak omfattas av de danska reglerna, ska du anmäla dig till en dansk a-kassa inom åtta veckor så att det inte uppstår en lucka i din arbetslöshetsförsäkringsperiod:

Läs mer om arbetslöshetsförsäkring på info nordens hemsida.

 

Krav

För att få arbetslöshetsersättning när du blir arbetslös måste du följa de danska reglerna som kräver att du:

·         Är registrerad som arbetssökande hos ditt lokala Jobcenter från den första dagen du är arbetslös.

·         Har varit medlem i en dansk A-kassa i minst ett år.

·         Har varit anställd i minst 52 veckor under de senaste tre åren (om du är heltidsförsäkrad), eller har varit anställd i minst 34 veckor under de senaste tre åren (om du är deltidsförsäkrad) alternativt har varit egenföretagare under en sammanhängande period.

·         Tackar ja till de jobben som erbjuds och även veckovis registrerar de jobb du sökt hos jobnet.dk.

Läs mer om arbetslöshetsersättning på borger.dk. 

Pension

Liksom i Sverige består det danska pensionssystemet av flera olika typer av sparande. Däremot fördelas inte pensionen som i Sverige. I allmänhet är den offentliga delen av pensionen mindre i Danmark, och det är inte vanligt att arbetsgivaren bidrar till en tjänstepension. Å andra sidan är det mer vanligt att det privata pensionssparandet är betydligt högre. Kom ihåg att undersöka vad ditt anställningsavtal innehåller när det gäller pension så att du kan justera ditt privata pensionssparande om du vill att pensionen ska likna den svenska modellen.

Lär mer om pension i Danmark här

Boende

I Danmark är de vanligaste boendeformerna lejebolig (hyresrätt), ejerlejlighed (ägarlägenhet) och andelsbolig (bostadsrätt). Hyresrätter uthyrs av både allmänna och privata hyresvärdar och dessa omfattas av olika regelverk. På danmarkbolig.dk finns de allmänna hyreslägenheterna samlade.

Det finns dessvärre inget samlat register för privata hyresvärdarna. Istället kan man hitta privata lägenheter och rum (værelser) på sidor som findbolig.nu, dba.dk, findroommate.dk eller olika facebook sidor. Ibland måste man betala för att få tillgång till annonserna och kontaktpersonerna. Öresund Direkt har mer information om vad man ska tänka på när man ska hyra i Danmark.

Att äga en dansk andelsbolig innebär att man har köpt rätten till att bo i lägenheten, och därför äger en andel av fastigheten som helhet. Bakom andelsbostäder står en andelsboligforening (bostadsrättförening), som äger och driver fastigheten och till vilken ägaren av andelsboligen (bostadsrätten) betalar en månatlig avgift. Generellt sett är bostadsrätt billigare än ägarlägenhet eftersom priset inte bestäms av marknaden, men å andra sidan är månadsavgifterna något dyrare.

Om du köper en ägarlägenhet blir du också en del av en ägarförening, men denna förenings primära uppgift är att täcka gemensamma utgifter såsom renoveringar och har i jämförelse med bostadsrättsföreningar mindre inflytande på dess medlemmar. När det gäller priset är en ägarlägenhet oftast dyrare att köpa men har däremot en lägre månadsavgift än bostadsrätter. 

Anställningsavtal

Ditt danska anställningsavtal bör innehålla:

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress
 • Adressen till arbetsplatsen
 • Din titel och beskrivning av arbetsuppgifter
 • Datum då anställningen påbörjas och ev. slutdatum vid projektanställning
 • Den anställdes rättigheter – t.ex. om det utbetalas lön under semester
 • Regler som varsel för uppsägning
 • Lön, tillägg, pension och datum för utbetalning av lön
 • Arbetstider (dagliga eller veckovis) samt eventuella avtal för övertidsarbete
 • Angivande av gällande kollektivavtal eller andra överenskommelser
 • Andra viktiga faktorer som kan påverka anställningsförhållandena

I Danmark förhandlas avtalet mellan arbetsmarknadens parter för de enskilda branscherna och löper vanligtvis mellan 1 till 4 år. I princip måste arbetsgivaren också följa reglerna i avtalet när det gäller oorganiserade anställda.

Många som arbetar i Danmark är anställda utifrån den danska funktionærloven.  Funktionærloven innehåller, liksom ett kollektivavtal, lagar kring anställningsförhållandet när det gäller bland annat uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens – och kundklausuler. 

Din lön kan fastställas på olika sätt. Dels individuellt, mellan dig och din arbetsgivare, dels kollektivt genom avtal med ditt fackförbund. Generellt innebär en heltidsanställning i Danmark en 37-timmars arbetsvecka, och en maxgräns på 48 timmar.

Du ska vara uppmärksam på att ditt danska anställningskontrakt kan komma att innehålla en punkt som rör arbete i två länder. Du skriver då under på att du inte får ta ett deltidsarbete i Sverige, samtidigt som du är anställd i Danmark. Den danska arbetsgivaren underställs svensk socialförsäkringslag om du också arbetar i Sverige, och måste därför betala svenska arbetsgivaravgifter på din lön – en utgift som denne inte är intresserad av.

Läs mer om detta på Øresunddirekts hemsida.

Folkbokföring

Om du flyttar från Sverige till Danmark och avser att stanna mer än 6 månader, ska du inom fem dagar anmäla flytten till det danska Folkeregistret på ett borgerservicecenter i den kommun du flyttar till. Ungefär sex veckor efter din registrering får du ett sundhedskort (hälsokort) och ett CPR-nummer (personnummer). Hälsokortet innehåller upplysningar om innehavarens läkare och försäkringsstatus.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och flyttar till Danmark i mer än 6 månader måste du vara registrerad i Danmark. Du har också rätt att vara registrerad i Danmark om du ska vara där i minst tre månader.

Om du flyttar från ett nordiskt land måste du ta med:

 • Pass eller annan ID-handling
 • Ditt personnummer du har i det land du lämnar
 • Adressen du flyttar från
 • Din danska adress
Föräldraledighet

Föräldrapenning, så kallad "barselsdagpenge", betalas ut för att ge dig en inkomst i samband med graviditet, födelse eller adoption. Det är myndigheten Udbetaling Danmark som beslutar om du har rätt till barselsdagpenge. Kravet är dock att du har varit på den danska arbetsmarknaden i minst 13 månader och under den perioden ha arbetat minst 120 timmar (du kan få tillgodoräkna arbetstid från Sverige om du inte hunnit arbeta 13 månader i Danmark).

Ersättningen under föräldraledigheten räknas ut som ett belopp per vecka. Hur stort beloppet blir beror på hur mycket du arbetar. Maxbeloppet per vecka är 4355 DKK (2019). Det kan också finnas avtal på din arbetsplats som ger dig rätt till lön under hela eller delar av föräldraledigheten. Exakt vilka villkor som gäller för dig beror på vilka avtal som finns på din arbetsplats och i ditt anställningsavtal, därför är det viktigt att du undersöker med din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall.

Om båda föräldrarna arbetar i Danmark har ni rätt till totalt 52 veckors föräldraledighet med ersättning. Huvudregeln är att mamman har rätt till fyra veckors ledighet med föräldrapenning innan barnets förväntade födsel. Du ska dock vara uppmärksam på att de 4 veckorna inte kan överflyttas till efter födseln. Efter barnets födelse har mamman rätt till ytterligare 14 veckors ledighet. Barnets pappa/medförälder har rätt till två veckors ledighet under de första fjorton veckorna efter barnets födsel. Därefter har föräldrarna möjlighet att dela på 32 veckor.

Läs mer på Öresund Direkts hemsida. Där hittar du också information om vilka regler som gäller om du till exempel bor i Sverige men pendlar till arbete i Danmark.

Arbetstillstånd i Danmark - EU-medborgare/icke EU-medborgare

Om du är EU/EES eller schweizisk medborgare behöver du inte arbetstillstånd för att jobba i Danmark. Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU har du inte automatiskt rätt att flytta och/eller arbeta i ett annat EU-land.

 

Medborgare från ett land utanför EU

Som medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz omfattas du inte av den fria rörligheten som gör att man kan arbeta i alla dessa länder utan arbetstillstånd. Du som är tredjelandsmedborgare och har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i ett av länderna omfattas inte heller av den fria rörligheten utan tillståndet gäller endast i det land det är utfärdat. Trots detta kan det finnas möjligheter för dig att bli gränsarbetare om du uppfyller vissa villkor.

 Du måste ha ett specifikt arbetstillstånd för att arbeta i Danmark när du bor i Sverige eller tvärtom. Detta ska du söka och erhålla innan du börjar din anställning. För att kunna söka arbetstillstånd i Danmark och Sverige behöver du först ha blivit erbjuden ett anställningskontrakt och när du ansöker betalar du en avgift till landets migrationsmyndighet. Du kan alltså inte få arbetstillstånd för att söka arbete. Kontakta Migrationsverket i Sverige angående arbets- och uppehållstillstånd.

Besök Migrationsverkets webbplats.

 

Observera!

Om du arbetar i Danmark eller Sverige utan att ha rätt tillstånd riskerar både du och din arbetsgivare att dömas till böter och/eller andra straff.

Ta alltid kontakt med migrationsmyndigheten i det land du bor i för att undersöka vad som händer med ditt uppehållstillstånd om du erhåller ett arbetstillstånd i ett annat EU/EES-land och blir gränsarbetare.

 Bor du i Sverige och tänker jobba i Danmark ska du besöka Ny i Danmark för att ta reda på om och hur du kan få arbetstillstånd. Om du uppfyller vissa kriterier så kan det vara möjligt. Några exempel:

 • Har du blivit erbjuden en anställning med en lön på minst 426 985 DKK (2019) per år kan du söka arbetstillstånd via beloppsordningen.
 • Om ditt yrke finns med på bristyrkeslistan över kvalificerade arbeten - Positivlistan - kan du ansöka om arbetstillstånd.

 

Visit the english website for information in english about living in Sweden, working in Denmark

Regler för att ta med bil till Danmark

Om du bor i Danmark och ska föra in en utlandsregistrerad bil i landet ska du som huvudregel registrera den i Danmark. Vissa undantag kan förekomma, till exempel om du endast bor tillfälligt i landet eller om du pendlar över Öresund. Läs mer om att köra svenskregistrerad bil i Danmark på Öresund Direkts hemsida.

För att registrera en bil i Danmark ska du kontakta den danska skattemyndigheten. Olika regler gäller om du redan bor i Danmark och ska föra in en bil från utlandet, eller om du ska flytta till Danmark och ta med din svenska bil. Läs mer på Skat.dk om vad som gäller specifikt i din situation:

När du importerar ett fordon från ett icke-EU land, till exempel Norge, ska du som huvudregel betala tull och moms. Detta görs vid den första till gränsstationen till EU. När du har förtullat fordonet så är det frigivet och du kan köra vidare. Normalt så ligger tullavgiften på 10% och momsen på 25% av fordonets fakturapris + frakt och omkostnader. Vid import av fordon från ett annat EU land, till exempel Sverige, ska du inte betala någon tull. Om fordonet är helt nytt ska du dock fortfarande betala moms.

Förskola

Om du bor i Danmark, kan du välja mellan en rad olika passningsalternativ när ditt barn är under 3 år. Runt 3 års ålder börjar barnet vanligtvis i förskola – det som kallas børnehave.

Alla kommuner i Danmark har det som kallas passningsgaranti. Det betyder att kommunen ska kunna erbjuda passning till alla barn över 26 veckor och fram till skolåldern. Som förälder ska du försäkra dig om, att du ansöker om en plats enligt de regler/tidsfrister som din kommun har fastsatt. Om kommunen inte kan erbjuda en plats måste de antingen täcka avgifterna för en plats i en annan kommun, betala avgifterna för en plats i en privat förskola eller ge er bidrag så att ni själva kan passa ert barn.

Förskola för de minsta barnen - så kallad "vuggestue"

En vuggestue är oftast en speciell avdelning på en förskola för de allra minsta barnen (0-3 år). Vuggestuer kan drivas av kommunen, vara kooperativa institutioner som samarbetar med kommunen eller vara helt privata institutioner. 

Väljer man en vuggestue som är en del av en större förskola, fortsätter barnet som regel i den vanliga förskolan då han/hon blir 3 år.

Børnehave - från 3 års ålder

Børnehave är den danska motsvarigheten till förskola och här går barnet från ca tre års ålder fram till dess att det börjar i skolan. Børnehave kan både drivas av kommunen, vara kooperativa institutioner som samarbetar med kommunen eller vara helt privata institutioner.

Läs mer på borger.dk om olika passningsalternativ.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.