Upplever du också att det är svårt att beskriva vad du kan, eller vilka dina kärnkompetenser är i förhållande till vad som efterfrågas i en jobbannons? För att du ska kunna skilja ut dig från mängden av andra sökande är det viktigt att du kan definiera dina kompetenser samt förklara varför dessa är värdefulla för en potentiell arbetsgivare. Vi vet att det kan vara svårt, därför har vi samlat ett antal tips som kan hjälpa dig att sätta ord på dina kompetenser och bättre förstå vad du kan, och hur du visar det för en arbetsgivare. Vi ger dig också konkreta verktyg och övningar på hur du kan identifiera, prioritera och målinrikta dina kompetenser så att du kommer ett steg närmare ditt drömjobb!     

Vad är en kompetensbedömning?

Begreppet kompetenser kan kortfattat beskrivas som ”det du kan”, men en längre förklaring är att kompetenser är den kunskap, de färdigheter och erfarenheter du har, som är avgörande för vilka uppgifter du kan lösa, och hur du löser dom. När du kan sätta ord på dina kompetenser så blir det enklare för dig att beskriva vad du kan bidra med till en verksamhet, och det är en av de viktigaste sakerna som gör att din ansökan sticker ut.

För att skapa en överblick så kan kompetenser delas in i; professionella-, personliga- och allmänna kompetenser. Professionella kompetenser är de kompetenser som du har fått via din utbildning, arbete eller fritidsaktiviteter. Det kan exempelvis vara projektledning, programmering eller bokföring. De personliga kompetenserna är å andra sidan dina egenskaper som påverkar hur du tar dig an, och utför ditt dagliga arbete tillsammans med andra. Det kan exempelvis vara att du är analytisk, självständig, nyfiken, detaljorienterad, utåtgående. De resterande kompetenserna är inte kopplade till din personlighet eller utbildning, utan är generella kompetenser. Det kan exempelvis vara språkkunskaper och IT.

 

Hur utför jag en kompetensbedömning?

Det viktigaste när du skall sätta ord på dina kompetenser är göra det på ett systematiskt sätt och beskriva när och hur du har använt kompetensen. En enkel men användbar modell att använda består av följande tre steg: 1. Identifiera, 2. Prioritera, 3. Anpassa.

1.      Identifiera dina kompetenser

Det första steget i kompetensbedömningen är att kartlägga alla dina kompetenser för att bli medveten om både det du kan (professionella) och det du ”är” (personliga kompetenser). Det enklaste sättet för att få en överblick är att skriva ner dem på ett papper och sedan skilja på professionella, personliga och generella kompetenser. Var uppmärksam på att det kan ta tid att ta reda på vilka dina kompetenser är, så ha tålamod. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att kompetenser är något du samlar på dig genom hela livet och att du hela tiden kan lägga till nya kompetenser under vägen.

2.      Prioritera

När du väl har identifierat dina kompetenser har du troligtvis en lång lista med kompetenser som du är bra på i varierande grad. Nästa steg är därför att prioritera kompetenserna utifrån t.ex., vilka kompetenser du helst vill använda i ditt arbetsliv. Du kan också testa att välja ut ett antal ”unika” kompetenser som får dig att stå ut i mängden. Fråga dig själv vad det är som gör dig unik när du kombinerar dina professionella kompetenser och personlighet?

3.      Anpassa dina kompetenser

Det sista steget är troligen det svåraste för nu handlar det om att komma ihåg dina framgångar och erfarenheter. I vilken situation har du använt dig av dina kompetenser och hur gav det mervärde? Försök att sätta ord på hur du i framtiden kan bidra och skapa mervärde för en kommande arbetsgivare.

Utifrån din lista med kompetenser kan du börja att anpassa och inrikta dina kompetenser samt försöka svara på följande frågor:

  • På vilket sätt har jag använt kompetensen i fråga, t.ex. vilken uppgift har jag löst?
  • Hur kan jag framöver använda den här kompetensen i mitt arbetsliv, t.ex. vilken bransch eller jobbroll har behov för denna kompetens?

Detta ska du sedan göra med alla dina kompetenser som är relevanta för jobbet!

Dessa reflektioner hjälper dig att konkretisera dina kompetenser så att du bli mer uppmärksam på vad du kan bidra med och dessutom identifiera om det finns ett behov för dig att förvärva nya kompetenser.

Övning

Använd modellen för att göra din egen kompetensbedömning genom att börja identifiera dina kompetenser och dela in de i professionella, personliga och generella kompetenser. Därefter, prioritera vilka som är dina kärnkompetenser som gör att du sticker ut. Slutligen, använd översikten för att anpassa och ”rikta in” dina kompetenser genom att beskriva när och hur du kan använda dessa kompetenser för att bringa mervärde till en framtida arbetsgivare.

Lycka till med din kompetensbedömning!

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.