För arbetssökande

Är du intresserad av att tillämpa din utbildning och kompetens på den nordiska arbetsmarknaden? Kan du se dig själv arbeta permanent eller tillfälligt i Norge, Danmark eller Sverige? Då är Nordisk Joblösning vägen framåt!

Vem vänder sig projektet till?

Projektet är för dig som:

  • Är arbetssökande eller bara nyfiken på vilka jobbmöjligheter som finns i Norge, Sverige och Danmark
  • Vill ha hjälp med att hitta drömjobbet i Sverige, Norge eller Danmark

Trots det faktum att arbetsgivare och organisationer skriker efter arbetskraft, upplever fler och fler att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden.

I synnerhet nyutexaminerade akademiker upplever ofta att deras utbildningar inte leder till jobb som matchar deras kvalifikationer. För många kan det betyda långtidsarbetslöshet och problem med arbetslöshetsersättningen.

Allt detta råder Nordisk Joblösning bot på

Projektet breddar din arbetsmarknad till att omfatta hela Öresundsregionen och Norge. Du får alltså en unik chans att ta del av jobbmöjligheter i hela Norden!

Projektet ger dig en unik möjlighet att tillägna dig erfarenhet från en internationell kontext och att vidareutveckla dina personliga och professionella färdigheter. Samtidigt erbjuder projektet ett utbyte av erfarenheter, språkutveckling och ett unikt möte med en ny kultur.

Fördelarna med att vara en del av Nordisk Joblösning

  • Tillgång till flera arbetsplatser i hela Öresundsregionen och i Norge
  • Möjlighet att hitta jobb som matchar dina kompetenser
  • Erfarenhetsutbyte, språkutveckling och kulturförståelse
  • Goda löneförmåner och balans mellan arbetsliv och fritid
  • Gratis förberedande individuell coachningskurs
  • Internationell yrkeserfarenhet

Vi hjälper dig att komma igång

Genom Nordisk Joblösning får du tillgång till fyra unika möjligheter:

Jobbsökning

Du kan antingen söka lediga positioner inom projektgeografin på vår egen jobbdatabas. Undvik att ha inloggning på olika sidor i var och en av de tre länderna i projektets geografi genom att ha allt samlat på ett ställe.

Du kan också få mer personlig hjälp med jobbsökningen  genom att skriva till sekretariatet morten@nordjobb.org och ange:

1. Vilka kompetenser du har (utbildning / intressen)

2. Vad du vill ha för jobb - jobbtyp (så specifikt som möjligt)

3. Var du vill arbeta (ange huruvida du har geografiska preferenser)

4. Annat (flyttar du med barn / familj eller liknande)

Sekretariatet skickar då 5-10 specifika jobbutlysningar, som vi tror kan vara intressanta för dig. Samtidigt sätter vi dig i kontakt med aktörer som kan hjälpa dig vidare (arbetsgivare, intresseorganisationer, andra personer från vårt företagsnätverk).

Vi sätter dig dessutom i kontakt med våra konsulter som kan ge dig ytterligare hjälp med specifika jobbkontakter i Danmark och Sverige.

Coachning

I Köpenhamn kan arbetssökande och arbetsintresserade få en 3x3 timmars individuell coachningskurs hos vår projektpartner AOF Center Hovedstaden. Få hjälp med CV, ansökan, jobbsökning, kompetensförtydligande etc. Ta reda på hur du anmäler dig här.

Praktisk hjälp

Få hjälp från sekretariatet med alla praktiska angelägenheter förknippade med att flytta till ett nytt land. Du får stöd med allt från att hitta boende, förstå skatteregler och försäkringar till att hitta en lokal förskola till dina barn. Hitta svar på många frågor här.

Kultur- och fritidsprogram

När du är på plats kan du få hjälp från sekretariatet med att hitta lokala kultur- och fritidserbjudanden.