Nu har du också möjlighet att använda dig av Nordisk Joblösnings kostnadsfria service i förbindelse med att hitta ett jobb i ditt hemland. På grund av Covid-19 pandemin kommer projektet fram till den 15 juli 2020 kunna hjälpa till både med CV- och ansökningsvägledning, jobbsökning, hjälp till att hitta en bostad samt ett nytt socialt nätverk i ditt hemland! 

Nya åtgärder i ett internationellt projekt

Till vardags arbetar Nordisk Joblösning med att starta internationella karriärer för skandinaver med eftergymnasiala utbildningar. Projektets geografi riktar sig mot Danmark, Norge och Sverige, och vi kommer även fortsättningsvis använda sig av våra expertkunskaper på den skandinaviska arbetsmarknaden. Till skillnad från när det tidigare bara var möjligt att använda sig av Nordisk Joblösnings tjänster för söka ett jobb på tvärs av landgränserna, kan vi nu också erbjuda hjälp till de som söker ett jobb i sitt hemland. Åtgärden tas i bruk på grund av Covid-19 pandemin som begränsar projektets syfte i och med de stängda gränserna. Vi tror dock att åtgärden kan bli mycket aktuell för flera skandinaver då arbetslösheten har stigit under våren vilket skapar en större konkurrens om de tillgängliga arbetsplatserna. Här kan Nordisk Joblösning hjälpa arbetssökande med metoder för att utmärka sig på arbetsmarknaden och att hitta relevanta arbetsgivare. 

Tillfälligt mandat från Interreg ÖKS 

Åtgärden är ett tilläggsmandat från Interreg ÖKS som finansierar projektet Nordisk Joblösning. Interreg ÖKS är ett EU-program som önskar att lösa gemensamma utmaningar genom samarbete i Danmark, Norge och Sverige. Finansieringen från Interreg ÖKS möjliggör att den service som Nordisk Joblösning erbjuder är helt kostnadsfri för de som använder sig av den. Tilläggsmandatet är tillfälligt och gäller för nuvarande fram till den 15 juli 2020, men det kommer kontinuerligt utvärderas om mandatet ska förlängas, allt efter hur situationen utvecklas och hur den skandinaviska mobiliteten kommer se ut fortsättningsvis. Nordisk Joblösnings vision är att hjälpa med att främja rörlighet och ekonomisk växt i Skandinavien, och en grundtanke är att en stor och öppen skandinavisk arbetsmarknad är att föredra för både arbetsgivare och arbetstagare. Därför är förhoppningen också att mandatet förblir tillfälligt, eftersom det är en biverkning av den nuvarande begränsade rörligheten. 

Projektledare känner sig optimistiskt om åtgärden 

Arbetet med tilläggsmandatet har inletts och intresserade ansökare och arbetsgivare har redan börjat kontakta Nordisk Joblösning. 

 ”På trots av ökad arbetslöshet i Norden, särskilt bland unga, upplever vi fortfarande ett visst intresse för att anställa nya personer. Här är det upplagt, att vi också kan hjälpa med att hitta jobb internt i länderna”, säger Morten Fabricius Meyer, projektledare för Nordisk Joblösning. 

 ”Speciellt i Sverige upplever vi en ökning i efterfrågan av arbetskraft. Det hänger naturligtvis ihop med att landet inte är lika stängt som de övriga nordiska länderna, så det finns fortfarande en optimism att spåra”, avslutar Morten Fabricius Meyer. 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.