Under uddannelse

Erhvervslivet har i de seneste år i projektgeografien bedt uddannelsesinstitutionerne om at udvikle uddannelsesmodeller, der er mere erhvervsnære. Ofte oplever kandidater og virksomheder, at uddannelser er for teoretiske og kan være svære at anvende i den virkelige verden.

Projektets primære mål er at udvikle et uddannelseskoncept, der medfører en holdbar grænseoverskridende mulighed for praktikudveksling mellem Danmark og Sverige. Samtidig skal uddannelseskonceptet medvirke til at udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked i ØKS projektgeografien. Derudover skal projektet nedbryde de barrierer, der er ved at oparbejdes i nabolandene og skabe et mere sammentømret arbejdsmarked, hvor både jobsøgende og arbejdsgivere kan drage nytte af de kompetencer, der befinder sig i ØKS projektgeografien.

Nordisk Jobløsning ønsker at skabe et effektivt mobilitetsinitiativ for unge med en eftergymnasial uddannelse. Ved at lade kandidaterne teste en ansættelse (praktik) i et naboland skabes incitament for at kunne åbne kandidaternes øjne op for de nordiske karrieremuligheder.

Vi vil udvikle en måde, hvorpå vi kan kombinere de studerendes praktik og afgangsprojekt, så de studerende, gennem vejledning og såkaldt Blended Learning – kombination mellem e-læring og fysisk undervisning – kan blive i praktikvirksomheden, mens de skriver deres afsluttende projekt. Muligheden for, at de studerende kan skrive deres afgangsprojekt ude i praktikvirksomhederne, kan være nøglen til bedre kontakt til erhvervslivet. Samtidig er formålet med projektet at give de studerende kompetencer, som de ikke umiddelbart kan erhverve sig på deres respektive uddannelsesinstitution eller regionale arbejdsmarked. Projektet vil derfor udvikle en metode, der skaber grænseoverskridende merværdi, så de studerende er bedst muligt klædt på, når de skal ud i det virkelige liv efter endt uddannelse.

Udviklingen af uddannelsesmodellen sker gennem et tæt samarbejde mellem de tre involverede uddannelsesinstitutioner: Professionshøjskolen UCN, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. UCN er koordinerende partner for udviklingen af projektets uddannelsesmodel og vil igennem hele projektet have en central rolle i projektet.

Uddannelseskonceptet forventer en række resultater på kort og lang sigt:

  • Studerende erhverver erhvervsrelaterede kompetencer
  • Studerende kommer i praktik/job i Norden
  • Arbejdsgivere finder kvalificeret nordisk arbejdskraft
  • Opkvalificering af medarbejdere om nordiske jobmuligheder (skoler, jobcentre)
  • Uddannelseskonceptet implementeres i andre institutioner

Det forventede resultat er, at kvaliteten i undervisningen øges, og der skabes de bedste vilkår for den studerende efter endt uddannelse. Praktikopholdene under studieforløbet kommer til at skabe større videns udveksling mellem uddannelserne og erhvervslivet, så studierne på de deltagende uddannelsesinstitutioner løbende kan tilpasse deres undervisning til de krav, der stilles fra erhvervslivet. Her vil projektet aktivt hjælpe projektdeltagerne med at blive skarpe på, hvad de reelt har af færdigheder, og hvordan en ansættelse i et andet land kan anvendes som opkvalificering til ens uddannelse. Forventningen for praktikmodellen er en model, der kan kopieres og anvendes nationalt og internationalt.

Denne websiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.