"Din første Eures-jobb" er en EU-jobbmobilitetsordning som innebærer at du kan få økonomisk støtte til å reise på jobbintervjuer i utlandet, til å delta i korte kursforløå (f.eks. språkkurs), til å få godkjennelse av eksamensbeviser og til flytteomkostninger. 

Hva går Your First EURES Job ut på?

Ordningen gjør det lettere for jobbsøkere og arbeidsgivere å finne kvalifisert arbeidskraft i EU og EØS. 

Your First EURES Job er et EU-program som sikter på å matche arbeidsgivere med arbeidstakere på tvers av europeiske landegrenser.

Hvem er det for?

Er du….

 •         Mellom 18 og 35 år?
 •         Statsborger i et EU-land, Norge eller Island?
 •         Lovlig bosatt i et EU-land, Norge eller Island og søker jobb i et annet EU-land, Norge eller Island?

….Så er EURES noe for deg!

Hva får jeg ut av det?

Som jobbsøker kan du få støtte til følgende:

Hjelp til å komme deg til intervju

Gjennom «Din første EURES-job» kan du søke om økonomisk støtte til å dekke noen av reiseutgiftene, når du blir bedt om å komme til intervju i et annet EU-land, Norge eller Island. Den økonomiske støtten ligger på mellom EUR 100 og opp til EUR 350 i henhold til km avstand, i tillegg kommer daglige diettsatser på EUR 25 pr dag. Hvis dine faktiske reisekostnader er vesentlig lavere enn de ovennevnte beløp kan den finansielle støtten reduseres tilsvarende.

 •  Arbeidsgiver tilbyr en kontrakt på minimum 6 måneder, arbeidstiden skal være minst 50% av en normal arbeidsuke og lønn og andre vilkår skal svare til den nasjonale arbeidsmarkedslovgivningen.
 • Du kan kun motta økonomisk støtte enten fra arbeidsgiver, andre prosjektmidler eller «Din første EURES-jobb»
 • Du kan også få betalt reise til jobbintervju i ditt bopelsland, hvis det er i forbindelse med rekruttering til en jobb i et annet EU-land, Norge eller Island, og hvis du har en betydelig reiseavstand (50-250 km).

Sånn søker du før ditt første jobbintervju

Du skal søke om økonomisk støtte innen datoen for din jobbsamtale, og den økonomiske støtten ytes med tilbakevirkende kraft.

 • Utfyll blanketten, underskriv og skann. Finn og åpne blanketten her.
 • Legg ved et dokument fra arbeidsgiveren som bekrefter invitasjonen til intervjuet, f. eks. en e-post.
 • Vedlegg en kopi av: ditt pass, reisedokumenter eller bestillingsbekreftelse, eksamensbevis eller din CV samt stillingsutlysningen og utskrift fra din bankkonto som viser at du er innehaveren av kontoen.
 • Send blanketten og det vedlagte dokumentet fra arbeidsgiveren via e-post til: JKUyfej@bif.kk.dk
 • Send en bekreftelse av ditt frammøte til jobbintervjuet. Arbeidsgiveren utfyller blanketten. Finn og åpne blanketten her.
 • Skann og send blanketten via e-post til: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hjelp til flytteomkostninger

Du kan søke om økonomisk støtte hvis du flytter til et annet EU-land, Norge eller Island for å starte en ny jobb. Du kan søke om økonomisk støtte til å dekke noen av dine reiseutgifter og midlertidig innkvartering under ditt første opphold i landet. Den finansielle støtten et er maksimumsbeløp i henhold til det landet du reiser til – fra EUR700 – 1400. Hvis dine faktiske omkostninger er vesentlig lavere enn beløpsrammen for det pågående land, vil den finansielle støtten bli redusert tilsvarende.

 •         Arbeidsgiver tilbyr en kontrakt på minimum 6 måneder. Arbeidstiden skal være minst 50% av en normal arbeidsuke og lønn og andre vilkår skal svare til den nasjonale arbeidsmarkedslovgivningen.
 •         Du kan kun motta økonomisk støtte enten fra arbeidsgiver, andre prosjektmidler eller «Din første EURES-jobb»
 •         Din nye jobb innebærer at du kun skal være ansatt i ett land, og ikke må utstasjoneres i et annet land.
 •         Den økonomiske støtten kan ikke utbetales med tilbakevirkende kraft hvis du først søker om økonomisk støtte når du er flyttet til ditt nye land for å arbeide.

Bemerk at du vil være forpliktet til å tilbakebetale hele beløpet dersom du ikke starter i din nye jobb eller om du forlater jobben innen 6 måneder er gått uten at det er rimelige eller lovlige grunner for å gjøre det. Hvis det skulle skje, bes du informere oss med det samme.

Hvordan søker du

Søknaden skal sendes inn før du reiser fra ditt bopelsland, og senest dagen før din første arbeidsdag. Du kan søke om flyttegodtgjørelse selv om du enda ikke har mottatt ansettelseskontrakt.

Det er viktig at blanketten «Confirmation of employment» blir sendt til prosjektet senest 4 uker etter din første arbeidsdag. Du vil først motta din økonomiske støtte når prosjektet har mottatt blanketten.

 •         Utfyll blanketten og underskriv den. Finn og åpne blanketten her.
 •         Arbeidsgiveren utfyller blanketten confirmation and employment. Finn og åpne blanketten her.
 •         Vedlegg en kopi av: ditt pass, reisedokumenter eller bestillingsbekreftelse, eksamensbevis eller din CV samt stillingsutlysningen og utskrift fra din bankkonto som viser at du er innehaveren av kontoen.
 •         Skann og send blanketten via e-post til: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil vite mer kan du kontakte oss via e-post: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil lese mere om «Din første EURES-jobb»: www.yourfirsteuresjob.se

 
Hjelp til godkjennelse av eksamensbevis

Hvis du har fått, eller har gode muligheter for å finne en jobb i et annet EU-land, Norge eller Island, og har bruk for å få din(e) utdannelse/eksamener godkjent i det landet du søker til, kan du søke om økonomisk støtte til å få dekket noen av dine utgifter. Dette kan f.eks. være utgifter i forbindelse med vurdering, oversettelse og godkjennelse av din(e) utdannelse/eksamener samt administrative omkostninger/prosedyrer i det gjeldende land for å kunne starte med å søke jobb med din(e) faglige utdannelse. Du kan søke om å få økonomisk støtte til dine utgifter etter du har sendt av gårde din søknad til den ansvarlige myndigheten på området.

 

Hvordan søker du?

Søknaden din skal godkjennes av prosjektet før du starter på prosessen for godkjennelse.

 •         Utfyll blanketten og underskriv den. Finn og åpne blanketten her.
 •         Skann, skriv under og send blanketten via e-post til: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil vite mer kan du kontakte oss via e-post: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil lese mere om «Din første EURES-jobb»: www.yourfirsteuresjob.se

Hjelp til å gå på språkundervisning

Du kan også søke om å motta økonomisk støtte til å dekke noen av utgiftene du har ved å flytte og arbeide i et annet EU-land, Norge eller Island. Den finansielle støtten er et maksbeløp på EUR 2000, i henhold til det søkte kurset. Hvis dine faktiske omkostninger er vesentlig lavere enn beløpsrammen for det pågående land, vil den finansielle støtten bli redusert tilsvarende.

«Din første EURES-jobb» vurderer dette individuelt på bakgrunn av din søknad. Du gjøres også oppmerksom på at denne beslutningen ikke kan ankes.

 
Hjelp til å delta på språkkurs

Hvis du har fått, eller har gode muligheter for å finne en jobb i et annet EU-land, Norge eller Island, kan du søke om å delta på et kortere språkkurs, hvis dette kreves for å kunne utføre din nye jobb. Merk deg at vi må godkjenne din søknad før du kan begynne på ditt eventuelle språkkurs. Du vil først motta den økonomiske støtten til å dekke noen av kursutgiftene etter at du har avsluttet kurset og har mottatt et kursbevis eller diplom som bekrefter din deltagelse på kurset. For å kunne motta økonomisk støtte skal du sende inn ditt kursbevis eller diplom og en skriftlig kvittering til Your First Eures Job.

 

Hvordan søker du

Søknaden din skal kunne godkjennes før du starter på et språkkurs.

 •         Utfyll blanketten og underskriv den. Finn og åpne blanketten her.
 •         Skann, skriv under og send blanketten via e-post til: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil vite mer kan du kontakte oss via e-post: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil lese mere om «Din første EURES-jobb»: www.yourfirsteuresjob.se

Hva skal jeg gjøre først?

Det aller første du skal gjøre er å kontakte din lokale EURES-rådgiver i forbindelse med at du søker om å delta i prosjektet. Husk å søke på både land og region!

Finn din lokale rådgiver her.

Veilederens oppgave er å veilede deg om EURES, mobilitet samt søknadsprosessen, samt her også undersøke den jobben du søker støtte til. Undersøkelsen handler om at virksomheten skal kunne tilby ordnede arbeidsforhold. Denne undersøkelsen kan vi foreta i samarbeid med våre EURES-kollegaer rundt om i Europa.

 

 

Denne websiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.