Visste du att alla projekt finansierade av Interreg Öresund- Kattegatt - Skagerrak ska förhålla sig till horisontella principer? Dessa principer handlar om hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika möjligheter och icke-diskriminering, och kan ses som ett verktyg för att nå bättre resultat i de olika projekten.  Vår medarbetare Helena har under det senaste året arbetat med att utforma vår nya hållbarhetsstrategi och tipsar här om hur vi tänker kring att arbeta med hållbarhet i verksamheten. 👇

I Nordisk Joblösning anser vi att det är viktigt att uppmärksamma hur projektet arbetar med att säkerställa att de horisontella principerna och att detta är en integrerad del i det dagliga arbetet. Utöver de horisontella kriterierna har det därför utarbetats en Hållbarhetspolicy som ska vägleda det praktiska hållbarhetsarbetet inom Nordisk Joblösning och de andra projekten administrerat av Föreningarna Nordens Förbund (FNF). Hållbarhetspolicyn tar avstamp i det officiella nordiska samarbetets vision om att ’Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030’, Nordiska Ministerrådets strategiska prioriteringar och de tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social). Av FN:s 17 Globala mål har dessutom fem Globala mål valts som de prioriterade målen för Hållbarhetspolicyn och dess genomförande. De fem prioriterade Globala målen är följande:

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

 

Nordisk Joblösning bidrar särskilt till att uppfylla det globala målet nr. 8 genom att skapa en integrerad och gränsöverskridande nordisk arbetsmarknad. Dessutom bidrar projektet med att skapa högre ekonomisk produktivitet och tillväxt i regionen då utbud och efterfrågan av arbetskraft matchas. Utöver detta arbetar vi på Nordisk Joblösning med att skapa flera samarbeten på tvärs av landsgränser och organisationer för att uppfylla det globala målet nr. 17. Det finns även en uttalad vision att i ännu större utsträckning arbeta med jämställdhet och minskad ojämlikhet i enlighet med de globala målen nr. 5 och 10.

Under det kommande året kommer det alltså vara ett ökat fokus på hållbarhet och hur vi på Nordisk Joblösning inkluderar ett hållbarhetstänk i vårt arbete när vi hjälper dig kickstarta din karriär i ett annat nordiskt land. Följ oss på våra sociala medier för att få de senaste uppdateringarna om Nordisk Joblösnings hållbarhetsarbete!

Du kan även läsa mera om de horisontella principerna och hur vi arbetar med dem praktiskt i verksamheten här.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.