I 2019 blev den nordiske overenskomst for sundhedspersonale i Norden (også kendt som Arjeplog aftalen) redigeret til at forholde sig til EU's Anerkendelsesdirektiv. Arjeplog aftalen har en del år på bagen. Faktisk blev den lavet i 1993 og siden redigeret i 1998. Aftalen sikrede, at der indenfor sundhedsvæsnet og veterinærvæsnet gjaldt en nordisk overenskomst, der automatisk sikrede anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Norden.

Hvilke konsekvenser har den nye overenskomst for søgende i Norge?

Med den gamle overenskomst har dem, som søgte godkendelse af deres uddannelsespapirer i Norden med en nordisk uddannelse, fået denne direkte uden problemer. Med den nye overenskomst bliver søgende nu vurderet ud fra EØS reglerne.

Fysioterapeuter og kiropraktorer med en nordisk uddannelse

Fysioterapeuter og kiropraktorer som søger autorisation i Norge, får ikke automatisk en godkendelse. Man skal for at komme i betragtning til norsk autorisation igennem en etårig turnusordning i Norge, der pt. er

 • 6 måneder vejledet praksis i specialisthelse tjenesten (somatisk eller psykiatriske afdelinger)
 • 6 måneders vejledet praksis i den kommunale helsetjeneste

Man skal angive alle sine ansættelser i Danmark, der vil indgå i vurderingen af, hvorvidt disse kan modregnes de norske krav (merit).

Læs mere om de nye regler på Helsedirektoratets hjemmeside 

Læs om Arjeplog aftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

 

Hvad er trinene for at få norsk autorisation?

1)      Gå ind på helsedirektoratets hjemmeside og ansøg om autorisation. 

2)      For at tilgå systemet skal man have et login. Uden fødselsnummer, kan man oprette et login ved at trykke ”Proceed to alternative log-in methods” -> ”Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer” -> ”Lag ny bruker”.

3)      Dokumenter der skal vedlægges:

 • Diplom/Vitnemål
 • Karakterutskrift / Transcript / Diploma Supplement
 • Detaljert oversikt i form av fagplan som viser det konkrete faginnholdet og lengden på utdanningen.
 • Pass.
 • Evt. Andre relevante dokumenter.

4)      Til slut:

 • Man betaler et sagsbehandlingsgebyr på 1.665 NOK ≈ 1.150 DKK.
 • Helsedirektoratet vurderer hver sag individuelt.
 • Forvent svar senest indenfor 3 mdr. Er alle papirerne i orden, kommer der som regel et hurtigt svar indenfor ½-1 uge.

 

Næste skridt efter at have ansøgt om autorisation – og du modtager afslag!

1)      Du modtager et afslag, men har stadig ret til autorisation på visse vilkår

 1. Et vilkår for norsk autorisation som fysioterapeut, er at man efter gennemført bachelorgrad i fysioterapi skal gennemføre et års praktisk tjeneste (Turnustjeneste).
 2. Den praktiske tjeneste skal være tilfredsstillende udført i Norge for at få autorisation som fysioterapeut, den består af: 
  1. Seks måneders tjeneste i "specialhelsetjenesten".
  2. Seks måneders tjeneste i "kommunale helse- og omsorgstjenesten".
 3. Formålet med praktisk tjeneste som turnusfysioterapeut er at arbejde under vejledning, oplæring og supervision som fører til nødvendig erfaring og tilegnelse af færdigheder for selvstændigt at kunne udføre faglig forsvarligt arbejde som fysioterapeut.

2)      Turnustjeneste – Man kan søge den på to måder:

 1. Ansøg om norsk turnustjeneste gennem helsedirektoratet
  1. Man skal sende en ansøgning til Helsedirektoratet inden den næste 1/9. Dvs. hvis man bestemmer sig for at ansøge om norsk turnus d. 1/10 vil man først få sin turnus ansøgning sagsbehandlet 1/9 året efter.
  2. Turnusstart er 15. august året efter. Søger man gennem helsedirektoratet forpligter man sig til at gennemføre hele turnustjenesten som vilkår for godkendelse af turnustjenesten. Det betyder også, hvis man søger om turnus fx d. 1/10 2020, vil man først blive sagsbehandlet d. 1/9.2021 og kunne påbegynde sin turnus d. 15/08.2022.
  3. Læs mere om turnus ordningen  på Helsedirektoratets hjemmeside 
 2. Søg efter praktikplads ved selv at kontakte arbejdsgivere.
  1. Man kan henvende sig til følgende amter, for at finde ud af, om der er ledige turnuspladser man kan bruge: ”Fylkesmannen i Oslo og Viken”, ”Fylkesmannen i Troms og Finnmark” og/eller ”Fylkesmannen i Vestland helseavdelingen”.
  2. Bemærk at du ikke har de samme rettigheder som turnusfysioterapeuterne har overfor turnusstedet og fylkerne ikke har noget ansvar overfor dig, mens du udfører praksissen.
 3. Det kan i visse tilfælde også være muligt at søge om turnuspladser, der ikke er blevet besat gennem helsedirektoratets gennemgang.
  1. Fordele/ulemper mellem de to tilgange
Fordele
Fordelen er, at det er Helsedirektoratets opgave at finde en turnusplads til dig og at du får udbetalt et lønbidrag for din turnus
Fordelen ved selv at finde turnusplads er, at du kan vælge frit på alle hylder (fagligt/geografisk) og at du kan starte meget hurtigere

 

Ulemper
Det kan være en meget lang proces at søge om adgang til turnusordningen gennem Helsedirektoratet (op til 2 år)
Ulempen er, at der forventeligt er relativt få aktører, der vil tage dig ind i turnus. Samtidig er du ikke sikret økonomisk bidrag som gennem Helsedirektoratets tilgang.

3)      Bemærk at de gældende regler løbende er under udvikling.

Læs mere i følgende dokument fra Helsedirektoratets hjemmeside

Vilkårene for at opnå autorisation vil kunne ændre sig, og det kan ikke forventes at vejledende rådgivning om tilladelse er gældende i mere end tre år.

4)      Genansøgning om autorisation

Du vil kunne opnå autorisation som fysioterapeut, hvis du har gennemført 1 års vejledt praksis i patientorienteret arbejde som fysioterapeut (6 mdr. praksis under specialiserede sundhedsvæsener og 6 mdr. praksis i den kommunale sundheds- og plejetjeneste).

Når du ansøger om autorisation igen, skal du dokumentere din praksis tjeneste i form af certifikater fra arbejdsgivere, hvor det ser ud til, at dine arbejdsopgaver har været som fysioterapeut. Desuden skal det anføres i hvilken stillingsprocent du har arbejdet samt en

Her skal dokumentet ”Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for fysioterapeuter (DOC)” udfyldes og signeres ved fuldført turnusperiode

Her skal desuden registreres ved Altinn i et ”bevitnelsesskjema”. Endvidere skal du have et eller flere signerede bekræftelser, der i tillæg skal dokumentere, at du har været i turnus.

Læs mere om bekræftelsesprocessen           

 

 5)      Løn under turnus og løn aftale for fysioterapeuter i Norge

Under turnus perioden er man sikret overenskomstmæssig løn. Man får jf. nedenstående tariffoversigt 369.000 NKR om året igennem turnusperioden. 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.