AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. AOF laver oplysningsarbejde på både dag - aften og weekendkurser. AOF underviser blandt andet voksne ordblinde (OBU), i forberedende voksenundervisning (FVU) og danskuddannelsen. Desuden varetager AOF voksen- og efteruddannelsesopgaver samt vejleder og tilbyder skræddersyede kursusforløb for ansatte og ledige borgere - herunder dimittender. AOF arbejder også internationalt. AOF Danmark er landsforbund for landets AOF-centre, AOF aftenskoler, AOF daghøjskoler og AOF sprogcentre. AOF Danmarks opgave er at varetage AOF’s overordnede politiske interesser i en lang række råd, nævn og udvalg for at sikre de bedste rammebetingelser for AOF’s aktiviteter. Derudover koordinerer AOF Danmark en række landsdækkende indsatser, udviklingsprojekter og kampagner.

AOF har igennem sine 90 landsdækkende afdelinger lang erfaring med konkrete projekter, når det gælder rådgivning/vejledning om, hvordan ledige borgere - herunder dimittender - kommer i job eller uddannelse. De seneste år har mange oplevet, at deres job pludselig er forsvundet i takt med, at jobbene er flyttet til udlandet. AOF har derfor oparbejdet en stor ekspertise i at hjælpe personer videre til enten et andet arbejde eller til at få nye kompetencer.

AOF har derudover en tæt tilknytning til de faglige organisationer, a-kasserne og jobcentre og uddannelsesinstitutioner, der alle inddrages i samarbejdet med ledige dimittender. AOF Danmark har også indgået en lang række landsdækkende partnerskabsaftaler med de faglige organisationer, større landsdækkende private som offentlige virksomheder, boligorganisationer samt andre aktører på beskæftigelsesområdet med skræddersyede tilbud til såvel ledige som beskæftigede ude i virksomhederne. 

Kontakt

AOF Danmark
Molestien 7
2450 København SV
ww.aof.dk
Kontaktperson: Solvej Hune
Telefon: 4188 7770/6022 4890

AOF Center Storkøbenhavn

AOF Center Storkøbenhavn er en afdeling under AOF Danmark. AOF Center Storkøbenhavns mission er at skaffe ledige dimittender i beskæftigelse. Afdelingen tilbyder ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning – læsning og matematik (FVU) gratis til alle over 18 år. Undervisningsforløb tilpasses den enkelte deltager. 

Center Storkøbenhavn arbejder tæt sammen med både erhvervslivet, a-kasserne, de faglige organisatiooner og uddannelsesinstitutioner. 

Kontakt

Vermundsgade 1, 
2100 København Ø
Tlf. 36390020
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


ABL Consulting i Malmö AB er en del af ABF Malmö / Lomma, der er en del af Sveriges største voksenoplæringsforbund ABF. Hovedaktiviteterne er at give støtte og vejledning i karrierespørgsmål, karrierevalg, studier og tilpasning til arbejdsmarkedet. ABL arbejder bl.a. tæt sammen  med den svenske Arbetsförmedling – herunder Stöd og Matchnings ordningen. Der tilbydes både færdige uddannelsespakker samt tilpassede løsninger. Under navnet ABF Jobb arbejder vi med overgangsstøtte under den svenske Trygghetsfond TSL, hvor vi er blandt de bedste i Sverige, når det kommer til at få de studerende i job.

Kontakt

ABL Konsult i Malmö AB
Spånehusvägen 47
211 58 Malmö
Tlf: 0047 040 352425   
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Norden - Dansk forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden,Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Norræna félagið á Íslandi, Norden - norsk forening for nordisk samarbejd, Norden - svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom.

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningernes fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejdet på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde.

I de seneste 30 år har FNF fået indgående erfaring med at arbejde med arbejdsmarkedsspørgsmål gennem ungdomsmobilitetsprojektet Nordjobb. FNF oplever, der er stor efterspørgsel efter at arbejde i de nordiske lande. Knap 30.000 unge mennesker mellem 18-28 år har Nordjobb hjulpet med at finde et sommerferiejob samt bolig og kultur- og fritidsprogram. 

Kontakt

Foreningen Nordens Forbund 
Snaregade 10A
1205 København K
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Jobcenter København, Ungecentret servicerer unge mellem 18 og 29 år, der modtager kontanthjælp eller uddannelsesydelse. Ungecentret henvender sig til unge under 30 år, der ikke har en lang videregående uddannelse. Hvis man har en lang videregående uddannelse hører man til Karrierestedet. 

Ungecentret har særligt fokus på at finde job og virksomhedspraktikker, til de unge der har gennemført en erhvervsuddannelse, eller en mellemlang videregående uddannelse. I Jobcenter København, Ungecentret har vi stor erfaring med Nordisk samarbejde og fokus på mobilitet på tværs af lande grænser i arbejdet med vores unge dimittender. Ungecentret har oparbejdet et stort nordisk netværk og de relevante medarbejdere har udviklet kompetencer i forhold til at vejlede de unge om de muligheder og udfordringer der er forbundet med at søge job i Norden.

Kontakt

Jobcenter København – Ungecentret
Skelbækgade 4
1717 København V
Danmark
Tlf. +45 82 56 56 82


UCN: Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for fire områder: business, pædagogik, sundhed og teknologi. Der er ca. 8.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka 16.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og knap 800 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring og Aalborg, og derudover er der forlagt undervisning i Thisted.

Historie

UCN er en fusion mellem det tidligere CVU Nordjylland (Hjørring Seminarium, Aalborg Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium og Skipper Clement Seminariet) og Sundheds CVU Nordjylland (Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, Vendsyssel Sygeplejeskole, Danmarks Jordemoderskole i Aalborg samt Fysioterapeut- og ergoterapeutskolen). Disse institutioner blev samlet 1. januar 2008 til UCN. I januar 2009 skete en yderligere fusion, da UCN fusionerede med Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) blev en del af den nordjyske professionshøjskole. NOEA var dannet seks år tidligere i et samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Skole (nu Tech College Aalborg). UCN's uddannelsesudbud voksede til 23 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi, en ny kursusafdeling kom til og institutionen fik et internationalt fokus med flere hundrede studerende fra udlandet.


Högskolan Väst har cirka 12 000 studerende og 575 ansatte. Högskolan tilbyder uddannelseprogrammer , overbygninger og kurser indenfor IT, økonomi og lederskab, sundhed, uddannelse og sprog, medier, mennesker og samfund, samt teknik. Högskolan Väst er en moderne skole, der tilbyder erhvervslivsrelaterede uddannelser i et attraktivt og moderne studiemiljø, hvor den studerende er i centrum. Gennem vor profil "arbejdsintegrerende læring AIL" får de studerende på skolen arbejdsmarkeds erfaring allerede i uddannelsesperioden.


CA er en landsdækkende karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. Mange af vores 66.000 medlemmer arbejder inden for business: ledelse, økonomi, kommunikation, HR mv.

Dette websted anvender cookies. Hvis du fortsætter, har du accepteret brugen af cookies.