"Dit første Eures-job" er en EU-jobmobilitetsordning, som betyder, at du kan få økonomisk støtte til at rejse til jobsamtaler i udlandet, til at deltage i korte kursusforløb (f.eks. sprogkurser), til at få godkendelse af eksamensbeviser og til flytteomkostninger. 

Hvad går Your First EURES Job ud på?

Ordningen gør det nemmere for jobsøgende og arbejdsgivere at finde kvalificeret arbejdskraft i EU og EØS.

Your First EURES Job er et EU-program, der sigter mod at matche arbejdsgivere med arbejdstagere på tværs af europæiske landegrænser.

Hvem er det for?

Er du...

 • Mellem 18-35 år?
 • Statsborger i et EU-land, Norge eller Island?
 • Lovligt bosat i et EU-land, Norge eller Island og søger job i et andet EU-land, Norge eller Island

... Så er Your First EURES Job noget for dig!

Hvad får jeg ud af det?

Som jobsøgende kan du få støtte til følgende:

Hjælp til at gå til samtale

Gennem "Dit første EURES-job" kan du søge om økonomisk støtte til at dække nogle af dine udgifter til rejser, når du bliver tilbudt at komme til en jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island. Den økonomisk støtte er mellem EUR 100 og op til EUR 350 i henhold til km afstand, samt herudover daglige diætsatser på EUR 25 pr/dag. Hvis dine faktiske rejseomkostninger er væsentligt lavere end ovennævnte beløb, kan den finansielle støtte reduceres tilsvarende.

 • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
 • Du kan kun modtage økonomisk støtte fra enten arbejdsgiver, andre projektmidler eller "Dit første EURES-job".
 • Du kan også få en betalt rejse til en jobsamtale i dit bopælsland, hvis det er i forbindelse med rekruttering mod et job i et andet EU-land, Norge eller Island, og hvis du har en betydelig rejseafstand (50-250 km).
Sådan ansøger du før din jobsamtale

Du skal søge om økonomisk støtte inden datoen for din jobsamtale, og den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

 • Udfyld blanketten, underskriv og scan. Find og åbn blanketten her.
 • Vedhæft et dokument fra arbejdsgiveren, der bekræfter invitationen til jobsamtalen, f.eks en  e-mail.
 • Vedlægge en kopi af: dit pas, rejsedokumenter eller bookingbekræftelse, eksamensbevis eller dit CV samt stillingsopslaget og udskrift fra din konto opgørelse der viser, at du er indehaveren af ​​den opgivne bankkonto. 
 • Send blanketten og det vedhæftede dokument fra arbejdsgiveren via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk 
 • Send en bekræftelse af dit fremmøde til jobsamtalen. Arbejdsgiveren udfylder blanketten. Find og åbn blanketten her.
 • Scan og send blanketten via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hjælp til flytteomkostninger

Du kan ansøge om økonomisk støtte, hvis du flytter til et andet EU-land, Norge eller Island for at starte et nyt job. Du kan ansøge om økonomisk støtte til at dække nogle af dine rejseudgifter og midlertidig indkvartering under dit første ophold i landet. Den finansielle støtte er et max beløb i henhold til det land du rejser til - fra EUR 700 -1400.  Hvis dine faktiske omkostninger er væsentligt lavere end beløbsrammen for det pågældende land, vil den finansielle støtte blive reduceret tilsvarende.

 • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
 • Du kan kun modtage økonomisk støtte fra enten arbejdsgiver, andre projektmidler eller "Dit første EURES-job".
 • Dit nye job indebærer, at du kan kun være ansat i et land og må ikke udstationeres i et andet land.
 • Den økonomiske støtte kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, hvis du først ansøger om økonomisk støtte, når du er flyttet til dit nye land for at arbejde.

Bemærk, at du vil være forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet, hvis du ikke starter i dit nye job, eller hvis du forlader dit job inden 6 måneder, uden at der er rimelige eller lovlige grunde til at gøre det. Hvis det sker, bedes du informere os med det samme.

Hvordan ansøger du

Ansøgningen skal indsendes før du rejser fra dit bopælsland og senest dagen før din første arbejdsdag. Du kan ansøge om flyttegodtgørelse, selvom du endnu ikke har modtaget din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at Blanketten "Confirmation of employment"  bliver sendt til projektet senest 4 uger efter din første arbejdsdag. Du vil først modtage den økonomisk støtte, når projektet har modtaget blanketten. 

 • Udfyld blanketten, underskriv den. Find og åbn blanketten her.
 • Arbejdsgiver udfylder blanketten confirmation of employment. Find og åbn blanketten her.
 • Vedlæg en kopi af: dit pas, rejsedokumenter eller bookingbekræftelse, eksamensbevis eller dit CV samt stillingsopslaget og udskrift fra din konto opgørelse der viser, at du er indehaveren af ​​den opgivne bankkonto.
 • Scan, underskriv og send det via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hjælp til godkendelse af eksamensbeviser

Du kan også ansøge om at modtage økonomisk støtte til at dække nogle af dine udgifter, du har ved at flytte og arbejde i et andet EU-land, Norge eller Island. Den finansielle støtte er et max beløbsramme på EUR 400 i henhold til dine faktiske udgifter. Hvis dine udgifter er væsentligt lavere end den max. beløbsramme, vil den finansielle støtte blive reduceret tilsvarende.

”Dit første EURES-job” vurderer dette individuelt på baggrund af en ansøgning fra dig. Du skal være opmærksom på, at beslutningen ikke kan ankes.

Godkendelse af dine eksamensbeviser

Hvis du har fået, eller har gode muligheder for at finde et job i et andet EU-land, Norge eller Island, og har brug for at få din(e) faglige uddannelse / eksamener anerkendt i det land du søger arbejdet, kan du søge om økonomisk støtte til at dække nogle af dine udgifter. Dette kan f.eks være udgifter i forbindelse med vurdering, oversættelse og anerkendelse af din (e) uddannelse / eksamener samt administrative omkostninger / procedurer i det pågældende land, for at kunne påbegynde at søge job med din (e) faglig uddannelse. Du kan ansøge om at få økonomisk støtte til dine udgifter efter du har sendt din ansøgning til den ansvarlig myndighed på området. 

Hvordan ansøger du

Din ansøgning skal godkendes af projektet, inden du starter på processen for godkendelse.

 • Udfyld blanketten, underskriv den. Find og åbn blanketten her.
 • Scan, underskriv og send det via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hjælp til at gå til sprogundervisning

Du kan også ansøge om at modtage økonomisk støtte til at dække nogle af dine udgifter, du har ved at flytte og arbejde i et andet EU-land, Norge eller Island. Den finansielle støtte er et max. beløb på EUR 2 000. i henhold til det søgte kursus. Hvis dine faktiske omkostninger er væsentligt lavere end den max. beløbsramme, vil den finansielle støtte blive reduceret tilsvarende.

”Dit første EURES-job” vurderer dette individuelt på baggrund af en ansøgning fra dig. Du skal være opmærksom på, at denne beslutning ikke kan ankes.

Hjælp til at deltage på sprogkursus

Hvis du har fået et job, er på forhånd udvalgt eller har gode muligheder for at finde et job i et andet EU-land, Norge eller Island, kan du ansøge om at deltage på et kortere sprogkursusforløb, hvis dette kræves for at kunne udføre dit nye job. Bemærk, at vi har brug for at godkende din ansøgning, før du starter dit kursus. Du vil først modtage den økonomisk støtte til at dække nogle af dine kursusudgifter efter, at du har afsluttede kurset, og har modtaget et kursusbevis eller diploma, som bekræfter din deltagelse på sprogkurset. For at modtag økonomisk støtte, skal du fremsende dit kursusbevis eller diploma og en skriftlig kvittering til Your first EURES Job. 

Hvordan ansøger du

Din ansøgning skal godkendes af projektet, inden du starter på et sprogkursus.

 • Udfyld blanketten, underskriv den. Find og åbn blanketten her.
 • scan, underskriv og send det via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil vide mere kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hvad skal jeg gøre først?

Det allerførste du skal gøre, er at kontakte din lokale EURES rådgiver ifm. at man ansøger projektet. 
Husk at søge på både land og region!

Find din lokale rådgiver her.

Vejlederens opgave er at vejlede dig om EURES, mobilitet samt ansøgningsprocessen, herunder at screene det job du søger støtte til. Screening omhandler, at virksomheden tilbyder ordnede arbejdsforhold. Denne screening kan vi foretage i samarbejde med vores EURES-kollegaer rundt i Europa.

Dette websted anvender cookies. Hvis du fortsætter, har du accepteret brugen af cookies.