Targeted Mobility Scheme (TMS) er et initiativ fra EU for at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet, og det retter sig til dig, der er arbejdssøgende over 35 år. Programmet kan ses som en forlængelse af programmet Your First Eures Job, der retter sig mod arbejdssøgende mellem 18-35 år. TMS kan hjælpe dig med at finde job, praktik eller læreplads i et andet EU land. Inden for rammerne af projektet tilbydes du både finansiel støtte og vejledning i din jobsøgning, men også hjælp og vejledning når du først er landet!

Hvad går Targeted Mobility Scheme ud på?

Programmet gør det lettere for jobsøgende og arbejdsgivere at finde kvalificeret arbejdskraft inden for EU. Formålet med TMS er at matche arbejdssøgende, frem for alt arbejdsløse, med tilbuddet om en lønnet stilling rundt omkring i Europa - helt omkostningsfrit. Programmet er tilgængeligt for arbejdssøgende med forskellige uddannelsesniveauer og/eller arbejdserfaring. 

Hvad er kravene?

Dette er kravene for både Targeted Mobility Scheme og Your First Eures Job:

 • 18 år eller ældre
 • Medborger i et EU-land, Norge eller Island
 • Bosat i ett EU-land, Norge eller Island
 • Din ansgøgning skal sendes senest en dag før du forlader dit bosætningsland og for startdatoen for dit nye job
 • Ansøgningen kan ikke sendes efter at du er flyttet til det nye land, det går ikke at søge med tilbagevirkende kraft
 • Jobbet skal vare i mindst 6 måneder og du forventes at blive hele perioden
 • Arbejdstiden skal være mindst 50% af en normal uges arbejdstid
 • Løn og arbejdsvilkår skal følge gældende arbejdslovgivning og praksis, eksempelvis kollektivaftale og mindsteløn i det EU-land, Norge eller Island man befinder sig i
 • Du må ikke få søtte for den samme ting såsom betalt rejse eller midlertidigt ophold under den første tid fra arbejdsgiver, et andet projekt eller myndighed
 • Du er ikke berettiget til at søge, hvis stillingen er i ét land med arbejdet udføres i et andet land, som såkaldt udstationeret arbejdstager

Vigtigt at tænke på..

Hvis du af en eller anden årsag ikke begynder på det nye job, eller forlader jobbet før seks måneder uden acceptable grunde, så er du forpligtiget til at tilbagebetale hele beløbet. Hvis dette sker, skal du snarest kontakte din EURES-rådgiver.

Hvad kan jeg få ud af TMS programmet?

Som arbejdssøgende kan du få støtte til følgende:

Erstatning for rejseomkostninger til det første jobinterview

Gennem TMS kan du søge økonomisk støtte for visse af dine udgifter, hvis du er blevet kaldt til jobinterview i et andet EU-land. Den økonomiske støtte er mellem 100 og 350 euro alt efter antal km. Derefter er der et tillæg på 25 EUR pr dag, hvis du bliver nødt til at overnatte. Hvis omkostningerne er betydeligt lavere end ovenstående beløb, så kan støtten blive reduceret.Hvis rejsen er kortere end 50 km betales der ingen erstatning.

Erstatning for rejse til interview (rejse og ophold)

0 km-50 km = ingen erstatning

50 km-250 km = 100 euro

250–500 km = 250 euro

Over 500 km = 350 euro

Bosættelsesstøtte

Som arbejdssøgende kan du ansøge om økonomisk støtte til eventuelle flytteomkostninger når du flytter til et andet EU land for at arbejde. Alt efter hvilket land du flytter til, varierer maks bekøbet fra 700 til 1400 EUR. Tænk på, at du skal sende din ansøgning inden flytning og jobstart! Læg mærke til, at du ikke kan få dobbelt støtte, dvs. at det ikke er muligt at få bevilliget støtte for den samme ting fra arbejdsgiveren. Hvis du vil ansøge om støtte gennem Targeted Mobility Scheme eller Your First Eures Job, skal du vælge støtte fra din arbejdsgiver fra. 

Her er eksempler på, hvor meget du kan få, når du vil flytte til et andet nordisk land. Flyt til:

Sverige = 1200 euro

Finland = 1200 euro

Danmark = 1400 euro 

Norge = 1400 euro

Island = 1040 euro

Familiestøtte: Rekruterede kandidater kan også ansøge om støtte til en medflyttende partner/ægtefælle og barn for bosættelse i det nye arbejdsland. Den økonomiske støtte per familiemedlem er lige så stort som støtten til bosættelse, dvs. eksempelvis 1400 EUR pr familiemedlem, hvis du flytter til Norge. 

Hvordan skal jeg starte?

Det første skridt er at kontakte din EURES rådgiver. Din EURES rådgiver kommer til at give dig en tjekliste med alt du skal tænke på, samt de blanketter som du skal udfylde. 

 1. Blanketten skal udskrives og skrives i hånden for derefter at blive scannet ind
 2. Udfyld ansøgningsblanketten med al den efterspurgte information (relocation allowance application)
 3.  Vedhæft de efterspurgte dokumenter:
  • Rejsedokumenter
  • ID
  • Kopi af CV, diplom, eksamensbevis

  • Kopi af jobannoncen

 4. Mail din ansøgning og de vedhæftede dokumenter til din vejleder, som du finder her.

Targeted Mobility Scheme eller Eures First Job kommer til at bede arbejdsgiveren om at sende en skriftligt bekræftelse af ansættelsen kaldet 'Confirmation of employment, senest fire uger efter, at ansættelsen er startet. Økonomisk støtte kan ikke garanteres før de har modtaget bekræftelse fra arbejdsgiveren.

Kun selve ansøgningsskemaet skal indsendes på forhånd, yderligere dokumentation kan sendes efterfølgende. 

 

Sprogkursus

Når du er blevet tilbudt et job i et andet EU-land, kan du også søge om økonomisk støtte til et sprogkursus. Den økonomiske støtte består af erstatning for udlagte kursusomkostninger op til maks 2000 euro. Erstatning kan udbetales efter godkendt og afsluttet sprogkursus og der er dokumentation, der viser dette, såsom kursuscertifikat, faktura på kursusomkostninger og kvittering. Ansøgning skal sendes i god tid, helst to uger før kursusstart, da ansøgningen skal være godkendt af Targeted Mobility Scheme eller Eures First Job inden sprogkurset starter.

Oversættelse og godkendelse af kvalifikationer

Hvis du er blevet tilbudt et job eller er i en udvælgelsesproces, hvor du bedømmes til at have gode muligheder for at få jobbet, og har du brug for at få akademiske og/eller erhvervskvalifikationer godkendte, så kan du ansøge om økonomisk støtte. Det kan eksempelvis dreje sig om bekræftede kopier og/eller oversættelser af godkendt praktik, etc. 

Du kan højst få 400 EUR, men beløbet varierer alt efter dine faktiske udgifter. Hvis dine udgifter er betydeligt lavere end maksbeløbet, kommer tilskuddet til at reduceres efter det. Du kan ansøge om den økonomiske støtte efter du har sendt din anmodning om godkendelse til organisationen eller myndigheden det drejer sig om. Igen skal kun selve ansøgningsskemaet indsendes på forhånd, supplerende dokumenter kan sendes bagefter.

Komplementerende støtte til interview og flytning

Sidst men ikke mindst, hvis du som arebjdssøgende har særskilte behov, der indebærer ekstra omkostninger til en interviewrejse og/eller en bosættelserejse (relocation), så kan du ansøge om en komplementerende økonomisk støtte. Hvis du har et handicap eller kommer fra en dårligt stillet social / økonomisk / uddannelsesmæssig baggrund, kan du modtage et tilskud på op til EUR 500 til dækning af ekstra omkostninger. Et eksempel på, hvad søtten kan bidrage til er transport af en rullestol, førerhund eller rejseomkostninger til en støtteperson

Dette websted anvender cookies. Hvis du fortsætter, har du accepteret brugen af cookies.