Norge

Skat

Grundreglen er at du betaler skat der hvor du arbejder, men der er undtagelser ved kortvarige arbejdsophold i et andet land. Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, kan du være skattepligtig i to lande, men den nordiske dobbeltbeskatningsaftale forhindrer dobbeltbeskatning. Du kan være skattemæssigt bosat og fuldt skattepligtig i Norge, eller du kan være begrænset skattepligtig. Det kan have betydning for beskatningen hvis du er udstationeret af din arbejdsgiver, bor i en grænsekommune eller arbejder i flere lande.

Du kan finde information om skat i Norge og Norden på den fællesnordiske skatteportal Nordisk eTax og hos den norske skattemyndighed Skatteetaten.

Skatteprocent i Norge

Skatteprocenten er i snit 22% (bortset fra 18,5% i Finnmark og Nord-Troms) på almindelig indtægt (2020) og du betaler 8,2% af bruttoskat til "Folketrygden" (social sikring).

Alle er berettiget til et personfradrag på 53.150 Nkr. for enlige eller 78.300 Nkr. for ægtefæller. I tillæg gives et "mindstefradrag" på 44 % (minimum 31.800 nkr. og maksimum 94.750 Nkr.). Både mindstefradraget og personfradraget kan blive reduceret i forhold til hvor mange måneder du har været i Norge i løbet af et år.

Du kan udregne her, hvad du skal betale i skat. 

Trygdeafgift i Norge

I Norge beskattes man af indtægter og formue. Du kan finde yderligere information om indkomstskat, formueskat og trygdeafgift hos Nordisk eTax. Hvis du arbejder i Norge, skal du som hovedregel betale skat af din løn i Norge. Din arbejdsgiver rekvirerer dit skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Du modtager en meddelelse om skattetræk ("skattetrekksmelding") med information om dit skattekort. Meddelelsen bliver sendt til den adresse som du har opgivet til folkeregisteret. Du skal ikke aflevere meddelelsen til din arbejdsgiver.

Hvis du ikke er folkeregistreret i Norge eller har et norsk personnummer, skal du ansøge om et skattekort på skattekontoret. Du kan finde yderligere information om dette hos Skatteetaten.

Fuld skattepligt i Norge

Du bliver skattemæssigt bosat i Norge fra det indkomstår, hvor du har opholdt dig i Norge i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder eller 270 dage i løbet af en periode på 36 måneder. Hvis opholdet strækker sig over flere år, kan du i gennemsnit opholde dig i Norge i op til 90 dage uden at blive skattemæssigt bosat i landet. Du finder yderligere information om fuld skattepligt til Norge på Nordisk eTax

Fradrag

Standardfradraget for udenlandske lønmodtagere er på 10 % af lønindtægten (brutto) og kan maksimalt udgøre 40.000 NOK af din lønindtægt. Vær opmærksom på at standardfradraget ikke gives automatisk, men at du selv skal kræve det når du udfylder den norske selvangivelse. Læs mere om skatteforhold for udenlandske lønmodtagere og standardfradrag hos Skatteetaten.

Tjekliste

Nordisk Jobløsning hjælper dig både før, under og efter dit arbejdsophold i Norge. I dette dokument finder du praktiske oplysninger om, hvad du skal gøre for at komme ordentligt ind på det norske arbejdsmarked. 

Personnummer

Først og fremmest må du anskaffe dig et norsk personnummer (det vi kalder CPR-nummer på dansk). Man kan ikke få hverken skattekort, bankkonto eller mobilabonnement før det er på plads. 

Personnummeret får man ved at møde personligt op på et skattekontor i Norge. Her skal du vise din arbejdskontrakt, pas og boligkontrakt. På samme tid får du registreret din adresse, så du også er folkeregistreret i Norge. Vi anbefaler at tage til Norge en hverdag eller to før du begynder på arbejdet, for så kan du få ordnet dette.  

Skal du være i Norge i under seks måneder, skal du have et D-nummer, som er et midlertidigt personnummer. Med et D-nummer kan du blive folkeregisteret i Norge, ligesom et D-nummer er nødvendigt for at få et skattekort og dermed løn. 

Læs mere om personnummer på Norgeprojektets hjemmeside.

Bankkonto

En norsk bankkonto kan først oprettes, når du har fået et norsk personnummer. Det letteste er at møde personligt op hos en bank, når du har fået dit norske personnummer og en bekræftelse på, at du har adresse i Norge. 

Tip: Hvis du åbner en konto hos Danske Bank eller Nordea, kan du overføre penge gratis til Danmark, hvis du ellers har en bankkonto hos samme bank i Danmark. 

Skattekort

De nordiske lande udveksler skatteoplysninger med hinanden, så du skal ikke bekymre dig om dobbeltbeskatning. Skattekortet får du når du registrerer dig på skattekontoret for at få personnummer. 

Når du har skattekortet og bankkonto på plads, kan din arbejdsgiver begynde at udbetale din løn. 

Telefonabonnement

Skal du være i Norge i længere tid, kan du overveje at få dit et norsk nummer. Det er sådan set lige så let at oprette som i Danmark, dog må du være opmærksom på at have bankkonto og personnummer på plads først. 

Tip: Bestiller du et abonnement hos Telia eller Telenor, kan du ringe til Danmark uden at betale ekstra.

Dagpenge

Du har mulighed for at tage dine danske dagpenge med til Norge. Brug dokument PD U2 (E303). Tag altid fat i din a-kasse eller jobcenter. 

Der er en aftale mellem EØS-landene (herunder Norge) om, at EØS-statsborgere kan overføre forsikringsperioder fra et EØS-land til et andet. Hvis du er arbejdsløs dagpengemodtager kan du på visse betingelser søge arbejde i op til 13 uger i et andet EØS-land, og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. Betingelserne for at medbringe dagpenge er bl.a.: 

  • Du er statsborger i et EØS-land
  • Du er medlem af en dansk a-kasse
  • Du bor og opholder dig i Danmark på afrejsedagen
  • Du har ret til dagpenge og har været tilmeldt jobcenteret som ledig i mindst fire uger (der findes dog dispensationsmuligheder for de 4 uger, for eksempel, hvis du har en særlig tilknytning til landet m.m.)
  • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling - NAV - i Norge
  • Du skal søge i din A-kasse om dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, inden du rejser.

Hvis du skal til jobsamtale i Norge, har du mulighed for at rejse i op til 5 dage, samtidig med, at du beholder din dagpengeret

Krav

Der skal være tale om et konkret job (tilmelding til vikarbureau er ikke tilstrækkelig).

Inden afrejse skal du henvende dig til din a-kasse og vise dokumentation for, at du er indkaldt til samtale og vise en rejseplan eller på anden måde synliggøre, at du kan komme frem og tilbage indenfor fristen.

Du skal også informere Jobcentret om dette.

Norske dagpenge 

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Det norske system hedder Folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din danske a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse til Norge

Så skal du være opmærksom på, at såfremt du bliver ledig i Norge, kan dine perioder med arbejde og optjente dagpengetimer i Danmark og fra forskellige EØS-lande måske indgå i din optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge/ydelse i Norge. 

Du kan søge om norske dagpenge, såfremt du bliver uforskyldt ledig i Norge. Hvis du ikke har tjent nok (ret til dagpenge opgøres på baggrund af indtægt i nkr/kr.) i Norge til at opfylde deres regler for norske dagpenge, kan du i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser i Norge. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1/ (E301).

Folketrygden dækker også andre former for social sikring end blot dagpenge. Læs mere her!

Læs mere om dine rettigheder afhængigt af om du er medlem af dansk a-kasse før afrejse eller ikke på Jobsinorge's hjemmeside.

Pension

Man optjener som regel pension i det land hvis sociale sikringssystem man er, eller har været, omfattet af. I Norge er pensionen tredelt, og der skelnes mellem

  • folkepension fra folketrygden
  • tjenestepension eller "avtalefestet pensjon" (AFP) fra arbejdsgiveren
  • egen pensionsopsparing. 

Folkepension fra folketrygden i Norge

For at have ret til folkepension fra folketrygden i Norge skal man have boet i Norge i mindst 3 år efter det fyldte 16. år. Du kan dermed få folkepension fra Norge hvis du i mindst tre år har været medlem af folketrygden eller har haft pensionsgivende løn i Norge. Du skal som hovedregel stadig være medlem af folketrygden for at have ret til folkepension fra Norge. Hvis du bor i et andet nordisk land men har boet i Norge i en kort periode, har du muligvis ret til pension fra Norge.

Læs mere om din pension på NAV hjemmeside.

"Avtalefestet pensjon" (AFP) og anden pension fra arbejdsgivere

 De fleste arbejdsgivere har pligt til at indbetale pension til deres ansatte. Hvis du har arbejdet i Norge, har du derfor muligvis optjent pension gennem nuværende eller tidligere arbejdsforhold. Du bør kontakte din nuværende eller tidligere arbejdsgiver for at finde ud af hvilke pensionsordninger du er omfattet af. 

Læs mere om AFP på NAV hjemmeside

Egen pensionsopsparing

Egen opsparing kan også udgøre en del af din pension. Den udbetales ved siden af de andre udbetalinger når du går på pension. Der er forskellige måder at spare op på, og der findes forskellige produkter inden for pensionsopsparinger. Du må selv sætte dig ind i hvad der passer bedst til dig. Nogle opsparinger er låst og kan først udbetales ved en bestemt alder mens andre ikke er låst. 

Optjening af pension i andre lande

Når du har optjent til pension i flere EØS-lande, er der en aftale landene imellem (EØS-aftale), som gør det muligt at lægge pensioner og pensionsrettigheder sammen fra flere lande, så du kan få pension fra hvert af disse lande på grundlag af, hvor længe du har været medlem og hvor stor en pension, du har optjent i de forskellige lande. Der er forskellige satser og aldersgrænser i de enkelte lande, så kontakt myndighederne i de lande, hvor du har indbetalt til pension for at forhøre nærmere.

Bolig

Udenlandske statsborgere og personer bosat i udlandet kan frit købe bolig eller ejendom i Norge. Du skal dog være opmærksom på at der stilles krav om bopælspligt og driftspligt for visse typer af ejendomme. Det drejer sig om boliger i områder som er populære feriemål samt landejendomme. Der kan desuden være knyttet en arvelig odelsret til landejendomme. Det betyder at du kan miste retten til ejendommen til en person som har odelsretten. Det samme gælder ved køb af andelslejlighed ("borettslagsleilighet") hvor en anden person kan have forkøbsret. Du vil altid blive oplyst om dette før du indgår aftalen, og du vil altid få dine penge tilbage. 

De største sider, der formidler lejelejligheder og værelser i Norge er finn.no og hybel.no. Udover disse kan man kigge på de lokale facebooksider, hvor privat udlejning kan blive postet om. Osloguiden.se har meget nyttig information om at finde bolig i Oslo og Norge.

Læs mere om regler for leje/eje af bolig i Norge og hvorvidt der er bestemte omstændigheder du skal være opmærksom på via Info Nordens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål angående bolig er du altid velkommen til at kontakte Nordisk Jobløsnings sekretariat, der vil være behjælpelig med at finde konkrete boligtilbud. Kontakt info@nordiskjob.org

Løn og ansættelsesvilkår

Du har ret til en skriftlig ansættelseskontrakt uanset længden på ansættelsen og stillingen

Ansættelseskontrakten skal indeholde arbejdsgivers og arbejdstagers forpligtigelser og diverse praktiske forhold, som f.eks. ansættelsesperioden, prøvetid og lønvilkår. Du anbefales ikke at starte i jobbet, før du har modtaget og accepteret vilkårene i ansættelseskontrakten.  

Lønnen er som hovedregel ikke lovreguleret, og der findes derfor ingen generel mindsteløn

Mange virksomheder har indgået tarifaftaler, som er en aftale om løn og andre rettigheder mellem arbejdsgiverforeningen og de faglige organisationer. Er du ansat i en virksomhed, som har indgået en tarifaftale, vil du også være omfattet af den.

Ferieloven sikrer alle mindst 25 arbejdsdages ferie hvert år

Feriedage er hverdage, inkl. lørdage, mens søndag/helligdage ikke medregnes som feriedage. Feriepenge optjenes året før udbetalingen (ferieåret). 

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, så husk at sikre, at du får udbetalt dine feriepenge sammen med din sidste løn.

Læs mere om dine rettigheder som lønmodtager på Info Nordens hjemmeside

Autorisation af uddannelser

Inden du starter med at arbejde i Norge, bør du undersøge om det kræver en godkendelse af din uddannelse. 

Der er flere godkendelseskontorer i Norge, som giver godkendelse (autorisation) og som behandler ansøgninger indenfor forskellige fagområder (ekspeditionstid ca. 4 uger indenfor de fleste fagområder). Det er vigtigt, at du får godkendt din uddannelse, inden du begynder at arbejde.

Et lovreguleret erhverv indebærer, at myndighederne stiller krav til minimumskvalifikationer jf. lov eller forskrifter, inden du får lov til at arbejde og/eller benytte en bestemt titel. 

Du kan læse mere om, hvilke erhverv der er lovregulerede samt hvilke trin der er for at få godkendelsen gennemført. Læs mere på Nokuts hjemmeside 

Sundhedspersonale

Hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell kan du søge om autorisation og licens

På hjemmesiden kan du finde ansøgningsskemaet og kan se hvilke faggrupper, som skal have en autorisation. Vær opmærksom på, at det koster NOK 1665,- og der er en ekspeditionstid på ca. 6 uger.  

Norge er opdelt i fire regionale sundhedsmyndigheder (helseforetak): Helse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-Norge og Helse Nord. Hver af disse sundhedsmyndigheder står for driften af sygehusene i de pågældende områder. På de enkelte sundhedsmyndigheders netsteder, kan du finde en oversigt over, og links til, de forskellige sygehuse. Desuden findes information til jobsøgende.

Læs mere om processen og regler på Info Nordens hjemmeside

A-Kasse

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Det norske system hedder Folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din danske a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse til Norge:

Så skal du være opmærksom på, at såfremt du bliver ledig i Norge, kan dine perioder med arbejde og optjente dagpengetimer i Danmark og fra forskellige EØS-lande måske indgå i din optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge/ydelse i Norge. 

Du kan søge om norske dagpenge, såfremt du bliver uforskyldt ledig i Norge. Hvis du ikke har tjent nok (ret til dagpenge opgøres på baggrund af indtægt i nkr/kr.) i Norge til at opfylde deres regler for norske dagpenge, kan du i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser i Norge. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1/ (E301)

Dyr med til Norge

Når du har været på ferie i udlandet og skal tilbage til Norge, bliver dit kæledyr behandlet på samme måde, som hvis du havde importeret et dyr til Norge fra det land, du har været i. Det er derfor vigtigt, at du planlægger rejsen i god tid og sætter dig grundigt ind i de regler, som gælder i det land, som du påtænker at holde ferie i. ID-mærkning, vaccination mod rabies og en kur mod bændelorm er nogle af de krav, som skal opfyldes, når du vil have dit dyr med tilbage til Norge efter rejsen. I det følgende kan du læse om de gældende regler for indførsel af dyr. 

Det er Mattilsynet, som håndhæver lovgivningen om indførsel af dyr til Norge.

Læs mere om reglerne på Mattilsynets hjemmeside.

Du kan også læse mere på Info Nordens hjemmeside.

Regler for at tage bil med til Norge

Som hovedregel skal et køretøj være indregistreret i det land hvor ejeren bor, men du kan i nogle tilfælde bruge et udenlandsk indregistreret køretøj i Norge. Hvis du bor i Norge, skal du søge om køretilladelse ved brug af en udenlandsk indregistreret bil. Dette gælder alle former for køretøjer, også anhængere og campingvogne. Personer, som er permanent bosat i udlandet eller som opholder sig midlertidigt i Norge, kan bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer i Norge. Dette gælder primært personer som:

·         pendler til Norge

·         arbejder i udlandet

·         bor sammen med sin ægtefælle eller børn under 18 år i udlandet, eller

·         opholder sig i Norge som turist.

Personer, som er permanent bosat i Norge, må som udgangspunkt ikke føre et udenlandsk indregistreret køretøj i Norge. Der findes dog nogle enkelte undtagelser.

Hvis du skal opholde dig i Norge i op til et år, kan du bruge et udenlandsk indregistreret køretøj uden at søge om køretilladelse. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at opholdet ikke overstiger et år fra indrejsetidspunktet. Med indrejsetidspunktet menes det tidspunkt, hvor du rejser ind i Norge, og ikke tidspunktet for indførslen af køretøjet.

Læs mere om brug af udenlandsk indregistreret bil i Norge.

Hvad hvis jeg flytter til Norge permanent og tager bil med?

Hvis du medbringer et udenlandsk indregistreret køretøj, når du flytter til Norge, skal du importere køretøjet og betale told og afgifter. Dette gælder uanset hvilket statsborgerskab, du har, og hvor du flytter fra. Hos Skatteetaten kan du finde information om, hvad du skal gøre, når du vil importere dit køretøj til Norge. 

Se skema for import af bil her.

Børnehave

Børn, som er 1-5 år, kan gå i børnehave. Børnehaven er et frivilligt tilbud, hvor barnet kan være, mens forældrene er på arbejde eller studerer. Kommunerne har ansvaret for børnehaverne i Norge, og der findes også private børnehaver.

Børn, som skal gå i børnehave, skal være folkeregistreret som bosat i Norge.

Børn har ret til en børnehaveplads i bopælskommunen, hvis der søges inden for en frist, som er fastsat af kommunen. Børn, som fylder et år senest inden udgangen af august det år, der søges om børnehaveplads, har ret til en børnehaveplads fra august. Hvis barnet fylder et år i september, oktober eller november det år, der søges om børnehaveplads, har barnet ret til en plads inden udgangen af den måned, hvor barnet fylder et år. Hvis I opholder jer midlertidigt i Norge, skal I kontakte kommunen eller en privat børnehave og forhøre jer om eventuelt ledige børnehavepladser.

Læs mere om børnehaver og forældrebetaling på Info Nordens hjemmeside.

Barsel

Forældre har ret til barselsorlov i sammenlagt 12 måneder i forbindelse med fødslen og efter fødslen. Disse 12 måneder omfatter blandt andet mors ret til barselsorlov i op til 12 uger under graviditeten og seks ugers barselsorlov, som er forbeholdt mor efter fødslen.

Du skal søge om orlov hos din arbejdsgiver, senest tre måneder før din orlov skal begynde.

Ud over de første 12 måneder har hver forælder ret til et års barselsorlov for hvert barn. Denne orlov skal afholdes umiddelbart efter det første år. Hvis du er enlig forsørger, har du ret til at få begge år selv. Også andre personer, som passer barnet, kan have ret til barselsorlov.

Adoptivforældre og plejeforældre har også ret til barselsorlov fra det tidspunkt, hvor omsorgen for barnet påbegyndes. Retten til barselsorlov gælder ikke ved stedbarnsadoption, eller hvis barnet er over 15 år.

Uenigheder om ret til barselsorlov kan afgøres af det såkaldte "Tvisteløsningsnemnda".

De fleste, som har ret til barselsorlov i Norge, har også ret til barselsdagpenge, som skal sikre din indkomst under orloven. For at have ret til dette, skal du opfylde en række krav. Du kan læse mere i afsnittene herunder. Du kan også have ret til ulønnet eller lønnet graviditetsorlov under dele af graviditeten, hvis du har behov for det.

En arbejdstager, som er gravid, har desuden ret til fri med løn i forbindelse med graviditetskontrol og undersøgelser.

Læs mere udførligt om barselsregler i Norge – herunder satser og social forsikring her.

Dette websted anvender cookies. Hvis du fortsætter, har du accepteret brugen af cookies.